Tahmini okuma süresi: 7 dakika

Sistem Yönetimi menüsü altında yer alan “Sunucu Bakımı” uygulamasıdır.

Uygulamaya menü altında erişelebildiği gibi veri tabanı hasarı durumunda ise Tegsoft ekranlarına giriş yapılmaya çalışıldığında otomatik olarak açılacaktır.

Bu uygulama sistem üzerinde yetkili kişilerce kullanılabilir.

Uygulama;

  • Veri tabanı geri yükleme
  • Veri tabanı hasar onarımı
  • Tegsoft Yedekleme sunucularından yedek indirme

işlemleri yapılabilir.

Ayrıca Uygulama içerisinde;

  • Kaç kez yeniden başlatıldı
  • Veri tabanı durum logları
  • Sistem üzerinde yer alan disk doluluk oranları

görüntülenebilir.

Sunucu Bakımı uygulaması 4 sekmeden oluşur. Aşağıda bu alanlar ve işlevleri detaylı olarak belirtilmiştir.

RECOVERY OPERATIONS SEKMESIBaşa dön

 

LOGIN SCREENBaşa dön

 

Alan Adı Açıklama
Unit ID Tegsoft Birim Kodu.
MAC Address Sistemin sahip olduğu MAC Adresidir.
Base License Key Tegsoft PBX_Base lisans anahtarıdır.

Tüm alanlar doğru olarak girildiğinde ENTER ile giriş yapılır.

RECOVER SCREENBaşa dön

 

Açılan ekranda kullanılan alanlar aşağıdaki gibidir.

Alan Adı Açıklama
Local Backups Sunucu üzerinde yer alan yedeklerin listelendiği tablodur.
Remote Backups Uzak Tegsoft yedekleme sunucuları üzerinde yer alan yedeklerinizin listelendiği tablodur.

Local BackupsBaşa dön

 

Alan Adı Açıklama
Refresh Sunucu üzerinde yedeklerinizin listelendiği tabloyu yeniler.
Recover with Backup Tabloda seçili olan yedek ile sistemin veri tabanı onarım işlemini başlatır.

Recover With Backup butonu tıklandığı anda seçili olan yedek ile birlikte veri tabanı onarım işlemi başlamaktadır. İşlem süresi yedeğinizin boyutu ile doğru orantılıdır.

İşlem başladığı andan itibaren hangi aşamada olduğunu “Recover With Backup” yanında belirecek olan durum bilgisinden takip edebilirsiniz.İşlem tamamlandığında sayfayı yenilemeniz yeterlidir.

ÖNEMLİ NOT 1: Uygulamanın o anki yedeği alınmak istenir ise;

1.SSH ile sunucu konsola bağlanılır.
2. ./tegsoft_BackupDB.sh komutu çalıştırılır.

İşlem tamamlandığında.Tegsoft ekranında Refresh butonuna tıklanarak yerel yedekler tekrar listelenir. Böylece kullanıcı belirtilen ana kadar yapılan tüm işlemlerin verisini kaybetmeden veri tabanı onarım işlemini gerçekleştirebilir.

ÖNEMLİ NOT 2: Listelenen yedekler içerisinde FILESIZE değeri 1000000 küçük ise bu yedek ile onarım işlemini gerçekleştirmeyiniz.

Remote BackupsBaşa dön

 

Alan Adı Açıklama
Refresh Uzak Tegsoft Yedekleme sunucuları üzerinde yer alan yedeklerinizin listelendiği tabloyu yeniler.
Download Tabloda seçili olan yedeği sunucuya indirir.

İndirme işlemi tamamlandıktan sonra Yerel Yedekler tablosu yenilenerek indirilmiş olan yedeği bu tablonun altında görebilirsiniz.

WTMP LOGS SEKMESIBaşa dön

 

Sistemde olası oluşabilecek olan veri tabanı hasarını tespit edebilmek için sunucunun yeniden başladığı son 20 kayıt tarih bazında listelenmektedir.

Eğer bu kayıtların içerisinde “reboot system boot” geçen bir ifade görürseniz; sunucun hatalı yada elektrik kesintisi sonucunda kapatıldığına kanaat getirebilirsiniz.

Bu durumda sorgulanması müşteri tarafına verilmesi gereken bilgiler;

1. Yetkili olmayan kişilerin sunucuya fiziksel olarak müdahale etmemelidir.
2. Sunucu UPS ‘e bağlı olmalıdır. Elektrik kesintisi ile kapanan sunucular tekrar açılamayacak hale gelebilirler.

DATABASE DUMP FILES SEKMESIBaşa dön

 

Veri tabanında oluşan durum logları listelenmektedir. Bu kayıtlar içerisinde “FODC_” ile başlayan bir ifade görürseniz; Veri tabanında hasar oluşmuş demektir. Bu hasar onarım işlemini de “Recovery Operations Sekmesi” altından gerçekleştirebilirsiniz.

DISK USAGE PERCENTAGE SEKMESIBaşa dön

 

Sistem üzerinden yer alan disk kullanım oranları listelenmektedir. Uygulamanın yer aldığı disk eğer % 100 oranında dolu ise;

1. Disk üzerinden tutulan arşivlenmemiş ses kayıtlarından
2. Veritabanı durum loglarından
3. Tegsoft ses hizmeti loglarından

kaynaklanıyor olabilir.

Yapılması gerekenler;

1. Tegsoft tarafından her gece gönderilen disk doluluğuna ilişkin bilgilendirme mailleri dikkate alınmalı.
2. Sunucu ayarlarına yer alan ses kayıtlarının mp3 formatına dönüşüm süresi ve arşivleme süreleri müşterinin sunucu kullanımı analiz edilerek konfigüre edilmelidir.