Tahmini okuma süresi: 15 dakika

Santral Yönetimi menüsü altında yer alan “Acil Kod Yönetimi” uygulamasıdır.

Acil Kodlar evrensel olarak çeşitli acil durumları ilgili ekibe iletebilmek için kullanılır. Acil Kodlar acil uzman müdahalesi gerektiren olaylarda ekiplerin hızlı müdahalelerine imkân veren genel uyarı durumlarıdır.

Uygulama;

  • Acil kod ekleme
  • Acil kod düzenleme
  • Müdahale ekibi yönetme
  • Acil kod silme

işlemlerinin yapılmasını sağlar.

Acil Kod Yönetimi uygulaması standart olarak 3 sekmeden oluşur. Aşağıda bu sekmeler ve işlevleri detaylı olarak belirtilmiştir.

ACIL KOD TIPLERIBaşa dön

 

Acil Kod Tipleri olarak genellikle renk isimleri kullanılır.

ARAMA ALANIBaşa dön

 

Alan Adı Açıklama
Filtre Serbest metin girişi ile genel amaçlı arama yapılmasını sağlayan alandır. Bu alana girilen metin; kullanıcının adı, soyadı veya kullanıcı kodunda yer alıyorsa eşleşme sağlanır.

İŞLEMLER ALANIBaşa dön

 

Alan Adı Açıklama
Tegsoft-refresh.png Yenile Arama alanındaki kriterlere göre Sonuçlar alanının yenilenmesini sağlar.
Tegsoft-save.png Kaydet Seçili kayıt üzerinde yapılan değişikliklerin veritabanına kaydedilmesini sağlar.
Tegsoft-undo.png Geri Al Seçili kayıt üzerinde yapılan ve henüz veritabanına kaydedilmemiş değişikliklerin iptal edilmesini sağlar.
Tegsoft-add.png Ekle Tanımlama ekranında yeni bir boş kayıt açılmasını sağlar.
Tegsoft-del.png Sil Seçili olan kaydın silinmesini sağlar. Bu işlemin sonucu geri alınamaz.
Tegsoft-first.png İlk Sonuçlar alanında yer alan ilk kayıdın seçilmesini sağlar.
Tegsoft-prev.png Önceki Sonuçlar alanında yer alan seçili kayıttan önceki kayıda gidilmesini sağlar.
Tegsoft-next.png Sonraki Sonuçlar alanında yer alan seçili kayıttan sonraki kayıda gidilmesini sağlar.
Tegsoft-last.png Son Sonuçlar alanında yer alan son kayıdın seçilmesini sağlar.
Tegsoft-import-export.png Veri Aktarım İşlemleri Sonuçlar alanında yer alan kullanıcı bilgilerini Excel dosyası şeklinde dışa aktarmayı ya da bir Excel dosyasından uygulamaya kullanıcı yüklemeyi sağlar.

SONUÇLAR ALANIBaşa dön

 

Arama alanında belirtilen filtreleme seçeneklerini sağlayan kayıtların görüntülendiği alandır. Bu alanda acil kod tiplerinin “Kod” bilgisi görüntülenir.

MÜDAHALE EKIBI YÖNETIMIBaşa dön

 

Ekip tanımlamaları ve bu ekiplere nasıl ulaşabileceği tanımlanır.

ARAMA ALANIBaşa dön

 

Alan Adı Açıklama
Filtre Serbest metin girişi ile genel amaçlı arama yapılmasını sağlayan alandır. Bu alana girilen metin; kullanıcının adı, soyadı veya kullanıcı kodunda yer alıyorsa eşleşme sağlanır.

İŞLEMLER ALANIBaşa dön

 

Alan Adı Açıklama
Tegsoft-refresh.png Yenile Arama alanındaki kriterlere göre Sonuçlar alanının yenilenmesini sağlar.
Tegsoft-save.png Kaydet Seçili kayıt üzerinde yapılan değişikliklerin veritabanına kaydedilmesini sağlar.
Tegsoft-undo.png Geri Al Seçili kayıt üzerinde yapılan ve henüz veritabanına kaydedilmemiş değişikliklerin iptal edilmesini sağlar.
Tegsoft-add.png Ekle Tanımlama ekranında yeni bir boş kayıt açılmasını sağlar.
Tegsoft-del.png Sil Seçili olan kaydın silinmesini sağlar. Bu işlemin sonucu geri alınamaz.
Tegsoft-first.png İlk Sonuçlar alanında yer alan ilk kayıdın seçilmesini sağlar.
Tegsoft-prev.png Önceki Sonuçlar alanında yer alan seçili kayıttan önceki kayıda gidilmesini sağlar.
Tegsoft-next.png Sonraki Sonuçlar alanında yer alan seçili kayıttan sonraki kayıda gidilmesini sağlar.
Tegsoft-last.png Son Sonuçlar alanında yer alan son kayıdın seçilmesini sağlar.
Tegsoft-import-export.png Veri Aktarım İşlemleri Sonuçlar alanında yer alan kullanıcı bilgilerini Excel dosyası şeklinde dışa aktarmayı ya da bir Excel dosyasından uygulamaya kullanıcı yüklemeyi sağlar.

SONUÇLAR ALANIBaşa dön

 

Arama alanında belirtilen filtreleme seçeneklerini sağlayan kayıtların görüntülendiği alandır. Bu alanda müdahale ekibi yönetimi “Ad” bilgisi görüntülenir.

BILGILERBaşa dön

 

Müdahale ekibinin “Ad” bilgisinin girildiği alandır.

DetaylarBaşa dön

 

Müdahale ekiplerinin telefon numaraları, profil tanımlamaları,bildirim tipleri ve öncelikleri tanımlamalarının yapıldığı alandır.

ACIL KOD TANIMLARIBaşa dön

 

Acil Kod detaylarının (aktivasyon kodu,kapatma kodu,arayan numara,arama yöntemi gibi) tanımlamalarının yapıldığı alandır.

ARAMA ALANIBaşa dön

 

Alan Adı Açıklama
Filtre Serbest metin girişi ile genel amaçlı arama yapılmasını sağlayan alandır. Bu alana girilen metin; kullanıcının adı, soyadı veya kullanıcı kodunda yer alıyorsa eşleşme sağlanır.
Ekip Ekip adı altında tanımlı olan gruplar bazında filtreleme yapılmasını sağlayan alandır.
Dış Bağlantı Dış Bağlantı adı altında tanımlı olan gruplar bazında filtreleme yapılmasını sağlayan alandır.
Profil Profil adı altında tanımlı olan gruplar bazında filtreleme yapılmasını sağlayan alandır.
Acil Durum Tipi

İŞLEMLER ALANIBaşa dön

 

Alan Adı Açıklama
Tegsoft-refresh.png Yenile Arama alanındaki kriterlere göre Sonuçlar alanının yenilenmesini sağlar.
Tegsoft-save.png Kaydet Seçili kayıt üzerinde yapılan değişikliklerin veritabanına kaydedilmesini sağlar.
Tegsoft-undo.png Geri Al Seçili kayıt üzerinde yapılan ve henüz veritabanına kaydedilmemiş değişikliklerin iptal edilmesini sağlar.
Tegsoft-add.png Ekle Tanımlama ekranında yeni bir boş kayıt açılmasını sağlar.
Tegsoft-del.png Sil Seçili olan kaydın silinmesini sağlar. Bu işlemin sonucu geri alınamaz.
Tegsoft-import-export.png Veri Aktarım İşlemleri Sonuçlar alanında yer alan kullanıcı bilgilerini Excel dosyası şeklinde dışa aktarmayı ya da bir Excel dosyasından uygulamaya kullanıcı yüklemeyi sağlar.
Tegsoft-first.png İlk Sonuçlar alanında yer alan ilk kayıdın seçilmesini sağlar.
Tegsoft-prev.png Önceki Sonuçlar alanında yer alan seçili kayıttan önceki kayıda gidilmesini sağlar.
Tegsoft-next.png Sonraki Sonuçlar alanında yer alan seçili kayıttan sonraki kayıda gidilmesini sağlar.
Tegsoft-last.png Son Sonuçlar alanında yer alan son kayıdın seçilmesini sağlar.

SONUÇLAR ALANIBaşa dön

 

Arama alanında belirtilen filtreleme seçeneklerini sağlayan kayıtların görüntülendiği alandır. Bu alanda acil kod tanımları “Ad” bilgisi görüntülenir.

TANIMLAMA ALANIBaşa dön

 

Alan Adı Açıklama
Ad
Kod Aktivasyon kodudur.
Kapatma Kodu Sonlandırma kodudur.
Arayan Arayan numaradır. (2102, 21XX, XXXX, . , vb)
Dış Bağlantı Arayan abonenin dış bağlantısıdır. Tegsoft abonesi için boş olmalıdır.
Profil Uyarı kapsamında aranacak dış numaralara erişim profilidir.
Acil Durum Tipi Raporlama amaçlı kod tipidir.
Bildirim Tipi Arama tipidir.
Görünen Ad Ekipteki kişilerin telefonlarında görünecek olan addır.
Servis Sağlayıcısı SMS servis sağlayıcının ismidir.
Mesaj Metni SMS için gönderilecek olan metindir.
Müdehale Ekibi Alarm bildirilecek ekipdir.
Sıra Arayan alanını değerlendirme sırasıdır. 2XXX, XXXX gibi çakışmaları sıralamak içindir.
Açıklama
No