Tahmini okuma süresi: 2 dakika

Tegsoft, Webservice teknolojisi ile dosya indirme işlemleri yapılamadığı için bazı entegrasyon işlemlerini HTTP protokolü ile sağlamaktadır. Http istemcileri ile yetkili, güvenli erişim ile Tegsoft sisteminden dosya okunabilir.

Tüm HTTP hizmetler aşağıdaki formatta hizmet vermektedir.

http://TEGSOFT_SERVERIP/Tobe/app/ApplicationServlet?externalService=SERVICE_NAME

&parameter0_name=PARAMETER0_VALUE&parameter1_name=PARAMETER1_VALUE
….&parametern_name=PARAMETERn_VALUE

Bu adres içersinde geçen TEGSOFT_SERVERIP adresi Tegsoft sisteminin kurulu olduğu (192.168.47.207, 10.45.119.21 gibi) sunucuya ait adrestir. SERVICE_NAME ifadesi soldaki tablo halinde verilmiş hizmetlerin erişim adlarıdır. Her bir hizmet gerektiğince parameter0_name=PARAMETER0_VALUE formatında ilave bilgiler alabilir.

HTTP hizmetleri Tegsoft alt yapısına erişim ve kullanım anlamına geldiği için kullanıcı yetkisi ile yapılan bir işlemdir. Http hizmetini kullanacak istemci uygulamanın geçerli bir kullanıcı kodu ve şifresi ile doğrulama yapması zorunludur. Kullanıcı kodu ve şifresi, “Kullanıcı Yönetimi” başlığında belirtilen kurallara göre doğrulanır.

Standart kullanıcı yetkilerinin aksine http için kullanılan kullanıcı kodu ve şifresi sadece erişim doğrulamak için kullanılır. Kullanıcının geçerli olması, şifresinin doğrulanması ve “Webservice Çağırma” Yetkisine sahip olması hizmetlere erişim için yeterlidir. Belirtilen kullanıcının veri erişim yetkileri http fonksiyonu çalışırken dikkate alınmaz. Örnek olarak ses kayıt dosyası download işlemi için kullanıcının ses kayıt dineleme yetkisi kontrol edilmez. Http fonksiyonları tüm yetkilere sahip şekilde çalışır.

Access-WS-Invoke (Webservis çağırma yetkisi) yetkisi olan bir kullanıcının belirtilmesi zorunludur. Güvenlik yetkilendirme kayıtlarına webservis çağırma işlemi kaydedilir.

  • usercode: Yetkli kullanıcı kodu
  • password, passwordaes veya clearpassword: Kullanıcı şifresi alanıdır.

Aşağıda başlıklar halinde açıklanmış olan hizmetler için ilgili sayfalarında detaylara yer verilmiştir.