Tahmini okuma süresi: 12 dakika

Uygulamalar menüsü altında yer alan “Otel Yönetimi” uygulamasıdır.Başa dön

 

Otel Yönetimi uygulaması;

  • Uyandırma Tanımları,
  • Oda/Minibar Durumu,

olmak üzere 2’ye ayrılmaktadır.

UYANDIRMA TANIMLARIBaşa dön

 

ARAMA ALANIBaşa dön

 

Alan Adı Açıklama
Filtre Serbest metin girişi ile genel amaçlı arama yapılmasını sağlayan alandır.
Dahili Dahili numarasına göre arama yapılmasını sağlayan alandır.

İŞLEMLER ALANIBaşa dön

 

Alan Adı Açıklama
Tegsoft-refresh.png Yenile Arama alanındaki kriterlere göre Notlar alanının yenilenmesini sağlar.
Tegsoft-save.png Kaydet Seçili Uyandırma Tanımı üzerinde yapılan değişikliklerin veritabanına kaydedilmesini sağlar.
Tegsoft-undo.png Geri Al Seçili Uyandırma Tanımı üzerinde yapılan ve henüz veritabanına kaydedilmemiş değişikliklerin iptal edilmesini sağlar.
Tegsoft-add.png Ekle Tanımlama ekranında yeni bir boş Uyandırma Tanımı tanımı açılmasını sağlar.
Tegsoft-del.png Sil Seçili olan Uyandırma Tanımının silinmesini sağlar. Bu işlemin sonucu geri alınamaz.
Tegsoft-import-export.png Veri Aktarım İşlemleri Not alanında yer alan Uyandırma Tanımı bilgilerini Excel dosyası şeklinde dışa aktarmayı ya da bir Excel dosyasından uygulamaya Uyandırma Tanımı yüklemeyi sağlar.
Tegsoft-first.png İlk Not alanında yer alan ilk Uyandırma Tanımı seçilmesini sağlar.
Tegsoft-prev.png Önceki Not alanında yer alan seçili Uyandırma Tanımından önceki Uyandırma Tanımına gidilmesini sağlar.
Tegsoft-next.png Sonraki Not alanında yer alan seçili Uyandırma Tanımından sonraki Uyandırma Tanımına gidilmesini sağlar.
Tegsoft-last.png Son Not alanında yer alan son Uyandırma Tanımının seçilmesini sağlar.

SONUÇLAR ALANIBaşa dön

 

Arama alanında belirtilen filtreleme seçeneklerini sağlayan Uyandırma Tanımlarının görüntülendiği alandır. Bu alanda Uyandırma Tanımının “Arama Zamanı”,”Arama Tarihi” ve “Not” bilgisi görüntülenir.

TANIMLAMA ALANIBaşa dön

 

Alan Adı Açıklama
Arama tipi İki seçenek bulunmaktadır.

  • Tek alarm: Belirtilen tarih ve saatte yapılacak olan arama tipidir.
  • Tekrarlayan alarm: Belirtilen saatte hergün yapılacak olan arama tipidir.
Görünen ad Tanımlanan uyandırma tanımının görünen adıdır.
Arama zamanı (sa:dd) Belirtilen saatte arama yapılır.
Arama tarihi Arama tipi Tek alarm seçilmişse etkinleşir. Belirtilen tarihte arama yapılır.
Hedef İki seçenek bulunmaktadır.

  • Dahili: Sadece seçili olan dahili numarası aranır.
  • Grup Çaldırma: Sayfanın altında aktifleşen hedef sekmesinden seçilen tüm dahili numaralar aranır.
Dahili Aranacak olan dahili seçilir.
Kapalı Tanımlanmış olan Uyandırma Tanımı kapalı durumuna geçirilir.
Çaldırma süresi Uyandırma aramasının çaldırma süresi belirlenir. Saniye cinsinden yazılır.
Not Uyandırma Tanımına ait gereken notların alınabileceği alandır.

ODA/MINIBAR DURUMUBaşa dön

 

ARAMA ALANIBaşa dön

 

Alan Adı Açıklama
Filtre Serbest metin girişi ile genel amaçlı arama yapılmasını sağlayan alandır.
Dahili Dahili numarasına göre arama yapılmasını sağlayan alandır.

İŞLEMLER ALANIBaşa dön

 

Alan Adı Açıklama
Tegsoft-refresh.png Yenile Arama alanındaki kriterlere göre Dahili alanının yenilenmesini sağlar.
Tegsoft-save.png Kaydet Seçili Oda / Minibar Durumu üzerinde yapılan değişikliklerin veritabanına kaydedilmesini sağlar.
Tegsoft-undo.png Geri Al Seçili Oda / Minibar Durumu üzerinde yapılan ve henüz veritabanına kaydedilmemiş değişikliklerin iptal edilmesini sağlar.
Tegsoft-add.png Ekle Tanımlama ekranında yeni bir boş Oda / Minibar Durumu tanımı açılmasını sağlar.
Tegsoft-del.png Sil Seçili olan Oda / Minibar Durumunun silinmesini sağlar. Bu işlemin sonucu geri alınamaz.
Tegsoft-import-export.png Veri Aktarım İşlemleri Dahili alanında yer alan Oda / Minibar Durumu bilgilerini Excel dosyası şeklinde dışa aktarmayı ya da bir Excel dosyasından uygulamaya Oda / Minibar Durumu yüklemeyi sağlar.
Tegsoft-first.png İlk Dahili alanında yer alan ilk Oda / Minibar Durumu seçilmesini sağlar.
Tegsoft-prev.png Önceki Dahili alanında yer alan seçili Uyandırma Tanımından önceki Oda / Minibar Durumuna gidilmesini sağlar.
Tegsoft-next.png Sonraki Dahili alanında yer alan seçili Oda / Minibar Durumundan sonraki Oda / Minibar Durumuna gidilmesini sağlar.
Tegsoft-last.png Son Dahili alanında yer alan son Oda / Minibar Durumunun seçilmesini sağlar.

SONUÇLAR ALANIBaşa dön

 

Arama alanında belirtilen filtreleme seçeneklerini sağlayan Dahililerin görüntülendiği alandır.

TANIMLAMA ALANIBaşa dön

 

Alan Adı Açıklama
Dahili Oda Durumunun belirtildiği dahilidir.
Oda Durumu Oda durumunun görüntülendiği alandır. Oda durumu seçenekleri Santral Yönetimi -> Otel Yönetimi Ayarları altında tanımlanır.
Not Oda / Minibar Durumuna ait gereken notların alınabileceği alandır.
Kullanım Bilgileri Minibar kullanım bilgilerini gösteren alandır. Kullanılan yiyecek,içecekler ve miktarlarının ayrıntıları görüntülenmektedir.