Tahmini okuma süresi: 13 dakika

Sistem Yönetimi menüsü altında yer alan “Kullanıcı Yönetimi” uygulamasıdır.

Bu uygulama ile sistemi farklı rollerle kullanacak olan kullanıcıların (Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcileri, Supervisor, Sistem Yöneticileri, Web Servis Kullanıcıları, Müşteri İlişkileri Yönetimi Kullanıcıları) tanımlamaları yapılır.

Uygulama;

  • Kullanıcı ekleme
  • Kullanıcı düzenleme
  • Kullanıcı yetkileri belirleme
  • Kullanıcı silme

işlemlerinin yapılmasını sağlar.

Kullanıcı Yönetimi uygulaması standart olarak 4 alandan oluşur. Aşağıda bu alanlar ve işlevleri detaylı olarak belirtilmiştir.

ARAMA ALANIBaşa dön

 

Alan Adı Açıklama
Filtre Serbest metin girişi ile genel amaçlı arama yapılmasını sağlayan alandır. Bu alana girilen metin; kullanıcının adı, soyadı veya kullanıcı kodunda yer alıyorsa eşleşme sağlanır.
Ana Kişi Grubu Ana Kişi Grubu adı altında tanımlı olan gruplar bazında filtreleme yapılmasını sağlayan alandır.
Ana Kampanya Grubu Ana Kampanya Grubu adı altında tanımlı olan gruplar bazında filtreleme yapılmasını sağlayan alandır.
IVR Grubu IVR Grubu adı altında tanımlı olan gruplar bazında filtreleme yapılmasını sağlayan alandır.
Geçersiz Kullanıcıların sistemdeki kullanım durumlarına göre filtreleme yapılmasını sağlayan alandır.

İŞLEMLER ALANIBaşa dön

 

Alan Adı Açıklama
Tegsoft-refresh.png Yenile Arama alanındaki kriterlere göre Sonuçlar alanının yenilenmesini sağlar.
Tegsoft-save.png Kaydet Seçili kayıt üzerinde yapılan değişikliklerin veritabanına kaydedilmesini sağlar.
Tegsoft-undo.png Geri Al Seçili kayıt üzerinde yapılan ve henüz veritabanına kaydedilmemiş değişikliklerin iptal edilmesini sağlar.
Tegsoft-add.png Ekle Tanımlama ekranında yeni bir boş kayıt açılmasını sağlar.
Tegsoft-del.png Sil Seçili olan kaydın silinmesini sağlar. Bu işlemin sonucu geri alınamaz.
Tegsoft-users.png Kullanıcı Kopyala Seçili olan kullanıcı kaydının tüm bilgileri ile birlikte bir kopyasının oluşturmasını sağlar. Oluşan kayıt “Kopya” ifadesi ile başlar.
Tegsoft-import-export.png Veri Aktarım İşlemleri Sonuçlar alanında yer alan kullanıcı bilgilerini Excel dosyası şeklinde dışa aktarmayı ya da bir Excel dosyasından uygulamaya kullanıcı yüklemeyi sağlar.
Tegsoft-first.png İlk Sonuçlar alanında yer alan ilk kayıdın seçilmesini sağlar.
Tegsoft-prev.png Önceki Sonuçlar alanında yer alan seçili kayıttan önceki kayıda gidilmesini sağlar.
Tegsoft-next.png Sonraki Sonuçlar alanında yer alan seçili kayıttan sonraki kayıda gidilmesini sağlar.
Tegsoft-last.png Son Sonuçlar alanında yer alan son kayıdın seçilmesini sağlar.

SONUÇLAR ALANIBaşa dön

 

Arama alanında belirtilen filtreleme seçeneklerini sağlayan kayıtların görüntülendiği alandır. Bu alanda kullanıcıların “Adı Soyadı” bilgisi görüntülenir.

TANIMLAMA ALANIBaşa dön

 

Kullanıcı Yönetimi uygulaması Tanımlama alanı 4 sekmeden oluşur. Aşağıda bu sekmeler ve içerdikleri alanlar detaylı olarak belirtilmiştir.

YENI BIR KULLANICI EKLEMEBaşa dön

 

Seçili kullanıcıya ait temel bilgilerin tanımlandığı sekmedir. Sekmenin adı eğer kullanıcı tanımlanmışsa “Adı Soyadı” şeklinde görüntülenir. Kullanıcı tanımı yeni yapılacaksa boş olarak gelmektedir.

Yeni bir kullanıcı tanımlamak için İşlemler alanındaki Ekle ( Tegsoft-add.png ) düğmesi ile listede yeni bir kayıt satırı açılır. Kullanıcının ana bilgilerinin tanımlanacağı alan olan Temel Bilgiler sekmesi aşağıdaki alanları içerir.

Alan Adı Açıklama
Kullanıcı Kodu Kullanıcının sisteme giriş yapabilmesi için tanımlanacak olan bilgidir. Bu tanımlama genelde kullanıcının mevcut e-posta adresi olarak tanımlanmaktadır.
Şifre Kullanıcı Kodu için atanan giriş şifresidir.
Adı Kullanıcının adıdır.
Soyadı Kullanıcının soyadıdır.
Kimlik Denetimi Kimlik Denetimi
Geçersiz Olacağı Tarih Kullanıcının sisteme girişinin iptal edileceği tarihtir. Bu belirtilen tarihten sonra kullanıcı hesabı aktif olmayacaktır.
Geçersiz Kullanıcının sisteme girişinin geçerli olup olmadığının belirlendiği alandır. Standart olarak seçili değildir. Eğer kullanıcı iptal edilecekse alan seçilmelidir.
Ana Kişi Grubu Kullanıcı tarafından oluşturulacak olan kişi kayıtlarının hangi kişi grubuna dahil olacağını ifade eder. Bu kullanıcı ana kişi grubundaki kişi kartlarını görmeye de yetkilidir.Bu alandaki bilgiler, Çağrı Merkezi Yönetimi menüsü altında yer alan Parametreler–> Kişi Grupları uygulamasında tanımlı olan bilgilerden gelmektedir.
Ana Kampanya Grubu Kullanıcının dahil olacağı Ana Kampanya Grubunun seçildiği alandır. Bu alandaki bilgiler, Çağrı Merkezi Yönetimi menüsü altında yer alan Parametreler–> Kampanya Grupları uygulamasında tanımlı olan bilgilerden gelmektedir.
IVR Grubu Kullanıcının dahil olacağı IVR Grubunun seçildiği alandır. Bu alandaki bilgiler, Çağrı Merkezi Yönetimi menüsü altında yer alan Parametreler–> IVR Grupları uygulamasında tanımlı olan bilgilerden gelmektedir.
İzinli Network Adresleri Kullanıcının sisteme bağlantı yapabileceği izinli diğer cihazların adreslerinin belirtildiği alandır.
No Sistem tarafından otomatik atanan sistem ID’sidir.

Kullanıcıya ait tüm seçenekler belirlendikten sonra, Yeni kullanıcı ekleme işlemini tamamlamak için İşlemler alanındaki Kaydet ( Tegsoft-save.png ) düğmesi tıklanır.

KULLANICIYA AÇILIŞ UYGULAMASI TANIMLAMABaşa dön

 

Sistemde tanımlanmış her kullanıcı dahil olduğu gruba bağlı olarak atanmış olan bir uygulama ekrenı ile sistemde karşılanır. Açılış uygulaması sekmesi bir kullanıcının sisteme giriş yaptığında bağlı olduğu kullanıcı grubundan ötürü otomatik olarak açılacak olan uygulamanın yanı sıra ek bir uygulamanın açılabilmesi için gereklı tanımlamanın yapıldığı sekmedir.

Açılış uygulaması tanımlanmak istenen kullanıcı seçildikten sonra Tanımlama alanındaki Açılış Uygulaması sekmesine tıklanır. Bu sekme içerisinde yer alan alanların nasıl tanımlanacağını Kullanıcı Grupları uygulaması yer alan Açılış Uygulaması sekmesi ile aynıdır. Tanımlama yapılmak istenirse bu alandaki örneklere bakılabilir veya Teknik Destek Ekibinden yardım alınabilir.

KULLANICI GRUBUNU BELIRLEMEBaşa dön

 

Kullanıcının bağlı olacağı yetki grubunu belirlemek için Gruplar sekmesine tıklanır. Bu sekmede Dahil Olmadıkları ve Dahil Oldukları adı altında iki ayrı liste bulunur. Dahil Olmadıkları listesinde seçili kullanıcının atanabileceği yetki grupları listenir. Dahil Oldukları listesinde ise seçili kullanıcının atandığı yetki grupları listelenir.

Kullanıcı grubu ekleme

“Dahil Olmadıkları” listesinden kullanıcının atanacağı Yetki grubu seçilir ve ardından Aktar ( Tegsoft-box-add.png ) düğmesi tıklanarak işlem tamamlanır.

Not : Eğer “Dahil olmadıkları” listesinde yer alan tüm gruplar tek seferde kullanıcıya atanmak istenirse Tümünü Aktar ( Tegsoft-box-addall.png) düğmesine tıklanabilir.

Kullanıcı grubu silme

Kullanıcıya atanmış olup “Dahil Oldukları” listesinde yer alan gruplardan iptal edilmek istenen Yetki grubu seçilir ve ardından Geri Aktar ( Tegsoft-box-remove.png ) düğmesi tıklanarak işlem tamamlanır.

Not : Eğer kullanıcıya atanmış olup “Dahil oldukları” listesinde yer alan tüm gruplar tek seferde iptal edilmek istenirse Tümünü Geri Aktar ( Tegsoft-box-removeall.png) düğmesine tıklanabilir.

KULLANICININ ERIŞIM YETKILERINI BELIRLEMEBaşa dön

 

Kullanıcın erişim yetkilerini belirlemek için Erişim Yetkileri sekmesine tıklanır. Bu sekmede AtanmamışAtanmış ve Gruptan Gelenler adı altında üç ayrı liste bulunur. Atanmamış listesinde seçili kullanıcıya verilecek erişim yetkileri listelenir. Atanmış listesinde seçili kullanıcının erişim yetkileri listelenir. Gruptan Gelenler listesinde ise kullanıcının dahil olduğu gruptan dolayı sahip olduğu erişim yetkileri listelenir.

Erişim yetkisi ekleme

“Atanmamış” listesinden kullanıcıya verilecek olan erişim yetkisi seçilir ve ardından Aktar ( Tegsoft-box-add.png ) düğmesi tıklanarak işlem tamamlanır.

Not : Eğer “Atanmamış” listesinde yer alan tüm yetkiler tek seferde kullanıcıya atanmak istenirse Tümünü Aktar ( Tegsoft-box-addall.png) düğmesine tıklanabilir.

Erişim yetkisi silme

Kullanıcıya atanmış olup “Atanmış” listesinde yer alan yetkilerden iptal edilmek istenen Yetki seçilir ve ardından Geri Aktar ( Tegsoft-box-remove.png ) düğmesi tıklanarak işlem tamamlanır.

Not : Eğer kullanıcıya atanmış olup “Atanmamış” listesinde yer alan tüm yetkiler tek seferde iptal edilmek istenirse Tümünü Geri Aktar (Tegsoft-box-removeall.png) düğmesine tıklanabilir.