Tahmini okuma süresi: 8 dakika

Sistem Yönetimi menüsü altında yer alan “Kullanıcı Grupları” uygulamasıdır.

Uygulama;

  • Grup ekleme
  • Grup düzenleme
  • Grup yetkileri belirleme
  • Grup silme

işlemlerinin yapılmasını sağlar.

Kullanıcı Grupları uygulaması standart olarak 4 alandan oluşur. Aşağıda bu alanlar ve işlevleri detaylı olarak belirtilmiştir.

ARAMA ALANIBaşa dön

 

Alan Adı Açıklama
Filtre Serbest metin girişi ile genel amaçlı arama yapılmasını sağlayan alandır. Bu alana girilen metin; grubun adı veya nosunda yer alıyorsa eşleşme sağlanır.

İŞLEMLER ALANIBaşa dön

 

Alan Adı Açıklama
Tegsoft-refresh.png Yenile Arama alanındaki kriterlere göre Sonuçlar alanının yenilenmesini sağlar.
Tegsoft-save.png Kaydet Seçili kayıt üzerinde yapılan değişikliklerin veritabanına kaydedilmesini sağlar.
Tegsoft-undo.png Geri Al Seçili kayıt üzerinde yapılan ve henüz veritabanına kaydedilmemiş değişikliklerin iptal edilmesini sağlar.
Tegsoft-add.png Ekle Tanımlama ekranında yeni bir boş kayıt açılmasını sağlar.
Tegsoft-del.png Sil Seçili olan kaydın silinmesini sağlar. Bu işlemin sonucu geri alınamaz.
Tegsoft-import-export.png Veri Aktarım İşlemleri Sonuçlar alanında yer alan grup bilgilerini Excel dosyası şeklinde dışa aktarmayı ya da bir Excel dosyasından uygulamaya kullanıcı yüklemeyi sağlar.
Tegsoft-first.png İlk Sonuçlar alanında yer alan ilk kayıdın seçilmesini sağlar.
Tegsoft-prev.png Önceki Sonuçlar alanında yer alan seçili kayıttan önceki kayıda gidilmesini sağlar.
Tegsoft-next.png Sonraki Sonuçlar alanında yer alan seçili kayıttan sonraki kayıda gidilmesini sağlar.
Tegsoft-last.png Son Sonuçlar alanında yer alan son kayıdın seçilmesini sağlar.

SONUÇLAR ALANIBaşa dön

 

Arama alanında belirtilen filtreleme seçeneklerini sağlayan kayıtların görüntülendiği alandır. Bu alanda kullanıcıların “Grup Adı” bilgisi görüntülenir.

TANIMLAMA ALANIBaşa dön

 

Kullanıcı Grupları uygulaması Tanımlama alanı 4 sekmeden oluşur. Aşağıda bu sekmeler ve içerdikleri alanlar detaylı olarak belirtilmiştir.

YENI BIR GRUP EKLEMEBaşa dön

 

Seçili kullanıcı gruplarına ait temel bilgilerin tanımlandığı sekmedir. Sekmenin adı eğer kullanıcı tanımlanmışsa “Grup Adı” şeklinde görüntülenir. Kullanıcı grubu tanımı yeni yapılacaksa boş olarak gelmektedir.

Yeni bir kullanıcı grubu tanımlamak için İşlemler alanındaki Ekle ( Tegsoft-add.png ) düğmesi ile listede yeni bir kayıt satırı açılır. Kullanıcı gruplarının ana bilgilerinin tanımlanacağı alan olan Temel Bilgiler sekmesi aşağıdaki alanları içerir.

Alan Adı Açıklama
Grup Adı Kullanıcı grubunun adıdır.
No Sistem tarafından otomatik atanan sistem ID’sidir.

Kullanıcı grubuna ait tüm seçenekler belirlendikten sonra, Yeni kullanıcı grubu ekleme işlemini tamamlamak için İşlemler alanındaki Kaydet ( Tegsoft-save.png düğmesi tıklanır.

GRUBA AÇILIŞ UYGULAMASI TANIMLAMABaşa dön

 

Açılış uygulaması tanımlanmak istenen kullanıcı grubu seçildikten sonra Tanımlama alanındaki Açılış Uygulaması sekmesine tıklanır. Bu sekme içerisinde yer alan alanların nasıl tanımlanacağını Kullanıcı Yönetimi uygulaması yer alan Açılış Uygulaması sekmesi ile aynıdır. Tanımlama yapılmak istenirse bu alandaki örneklere bakılabilir veya Teknik Destek Ekibinden yardım alınabilir.

ÜYE YÖNETIMI BELIRLEMEBaşa dön

 

Kullanıcıların gruplara üyeliklerini belirlemek için Üye Yönetimi sekmesine tıklanır. Bu sekmede Üye Olmayanlar ve Üye Kullanıcılar adı altında iki ayrı liste bulunur. Üye Olmayanlar listesinde seçili gruba üye olmayan kullanıcılar listenir. Üye Kullanıcılar listesinde ise seçili gruba üye olan kullanıcılar listelenir.

Kullanıcıyı gruba üye yapma

“Üye Olmayanlar” listesinden üye olması istenilen kullanıcı seçilir ve ardından Aktar ( Tegsoft-box-add.png ) düğmesi tıklanarak işlem tamamlanır.

Not : Eğer “Üye Olmayanlar” listesinde yer alan tüm kullanıcılar tek seferde kullanıcı grubuna üye yapılmak istenirse Tümünü Aktar ( Tegsoft-box-addall.png) düğmesine tıklanabilir.

Kullanıcının gruba üyeliğini iptal etme

“Üye Kullanıcılar” listesinde yer alan ve üyeliği iptal edilmek istenilen kullanıcı seçilir ve ardından Geri Aktar ( Tegsoft-box-remove.png ) düğmesi tıklanarak işlem tamamlanır.

Not : Eğer “Üye Kullanıcılar” listesinde yer alan tüm kullanıcıların üyelikleri tek seferde iptal edilmek istenirse Tümünü Geri Aktar ( Tegsoft-box-removeall.png) düğmesine tıklanabilir.

GRUBUN YETKILERINI BELIRLEMEBaşa dön

 

Grubun yetkilerini belirlemek için Yetkiler sekmesine tıklanır. Bu sekmede Yetki Verilmemiş ve Yetkilendirilmiş adı altında iki ayrı liste bulunur. Yetki Verilmemiş listesinde seçili kullanıcıya verilecek erişim yetkileri listelenir. Yetkilendirilmiş listesinde seçili grubun yetkileri listelenir.

Gruba yetki verme

“Yetki Verilmemiş” listesinden kullanıcıya verilecek olan yetki seçilir ve ardından Aktar ( Tegsoft-box-add.png ) düğmesi tıklanarak işlem tamamlanır.

Not : Eğer “Yetki Verilmemiş” listesinde yer alan tüm yetkiler tek seferde kullanıcı grubuna atanmak istenirse Tümünü Aktar ( Tegsoft-box-addall.png) düğmesine tıklanabilir.

Grubun yetkisini iptal etme

“Yetkilendirilmiş” listesinde yer alan yetkilerden iptal edilmek istenen Yetki seçilir ve ardından Geri Aktar ( Tegsoft-box-remove.png ) düğmesi tıklanarak işlem tamamlanır.

Not : Eğer “Yetkilendirilmiş” listesinde yer alan tüm yetkiler tek seferde iptal edilmek istenirse Tümünü Geri Aktar ( Tegsoft-box-removeall.png) düğmesine tıklanabilir.