Tahmini okuma süresi: 6 dakika

Sistem Yönetimi menüsü altında yer alan “Kimlik Doğrulama Yönetimi” uygulamasıdır.

Uygulama;

  • Kimlik Doğrulama Yöntemi ekleme
  • Kimlik Doğrulama Yöntemi düzenleme
  • Kimlik Doğrulama Yöntemi silme

işlemlerinin yapılmasını sağlar.

Doğrulama Yönetimi uygulaması standart olarak 4 alandan oluşur. Aşağıda bu alanlar ve işlevleri detaylı olarak belirtilmiştir.

ARAMA ALANIBaşa dön

 

Alan Adı Açıklama
Filtre Serbest metin girişi ile genel amaçlı arama yapılmasını sağlayan alandır. Bu alana girilen metin; kullanıcının adı, soyadı veya kullanıcı kodunda yer alıyorsa eşleşme sağlanır.
Temel Tip Temel Tip adı altında tanımlı olan tipler bazında filtreleme yapılmasını sağlayan alandır.

İŞLEMLER ALANIBaşa dön

 

Alan Adı Açıklama
Tegsoft-refresh.png Yenile Arama alanındaki kriterlere göre Sonuçlar alanının yenilenmesini sağlar.
Tegsoft-save.png Kaydet Seçili kayıt üzerinde yapılan değişikliklerin veritabanına kaydedilmesini sağlar.
Tegsoft-undo.png Geri Al Seçili kayıt üzerinde yapılan ve henüz veritabanına kaydedilmemiş değişikliklerin iptal edilmesini sağlar.
Tegsoft-add.png Ekle Tanımlama ekranında yeni bir boş kayıt açılmasını sağlar.
Tegsoft-del.png Sil Seçili olan kaydın silinmesini sağlar. Bu işlemin sonucu geri alınamaz.
Tegsoft-import-export.png Veri Aktarım İşlemleri Sonuçlar alanında yer alan kullanıcı bilgilerini Excel dosyası şeklinde dışa aktarmayı ya da bir Excel dosyasından uygulamaya kullanıcı yüklemeyi sağlar.
Tegsoft-first.png İlk Sonuçlar alanında yer alan ilk kayıdın seçilmesini sağlar.
Tegsoft-prev.png Önceki Sonuçlar alanında yer alan seçili kayıttan önceki kayıda gidilmesini sağlar.
Tegsoft-next.png Sonraki Sonuçlar alanında yer alan seçili kayıttan sonraki kayıda gidilmesini sağlar.
Tegsoft-last.png Son Sonuçlar alanında yer alan son kayıdın seçilmesini sağlar.

SONUÇLAR ALANIBaşa dön

 

Arama alanında belirtilen filtreleme seçeneklerini sağlayan kayıtların görüntülendiği alandır. Bu alanda kullanıcıların “Adı” bilgisi görüntülenir.

TANIMLAMA ALANIBaşa dön

 

Yeni bir kimlik doğrulama yöntemi tanımlama

Seçili kimlik doğrulama yöntemine ait temel bilgilerin tanımlandığı sekmedir. Sekmenin adı eğer kullanıcı tanımlanmışsa “Adı” şeklinde görüntülenir. Kullanıcı tanımı yeni yapılacaksa boş olarak gelmektedir.

Yeni bir kimlik doğrulama yöntemi tanımlamak için İşlemler alanındaki Ekle ( Tegsoft-add.png ) düğmesi ile listede yeni bir kayıt satırı açılır. Kimlik doğrulama yönteminin ana bilgilerinin tanımlanacağı alan olan Temel Bilgiler sekmesi aşağıdaki alanları içerir.

Alan Adı Açıklama
Adı Kimlik doğrulama yönteminin adıdır.
Temel Tip
Provider Url Provider Url
Security Principal Security Principal
No No

Kimlik doğrulama yöntemine ait tüm seçenekler belirlendikten sonra, Yeni Kimlik Doğrulama Yöntemi ekleme işlemini tamamlamak için İşlemler alanındaki Kaydet ( Tegsoft-save.png düğmesi tıklanır.