Tahmini okuma süresi: 29 dakika

Tegsoft yerinde yedeklilik ve coğrafi yedeklilik sağlayan bir sistemdir. Yedeklilik işlevini aynı yerde konumlanmış (cluster) sunucuların ayarlanması ile veya coğrafi olarak ayrı konumlarda bulunan sunucuların ayarlanması ile sağlamaktadır. İster yedekli bir mimari istenir ise tek sunucu zerinde konumlanıyor olsun Tegsoftun düzgün çalışması için ilk ayarlanması gereken alanlar Santral Yönetimi menüsü altında yer alan “Sunucu Ayarları” uygulamasındaki alanlardır.

AYARLARBaşa dön

 

Seçili sunucuya ait temel bilgilerin tanımlandığı sekmedir. Sekmenin adı eğer sunucu tanımlanmışsa “Adı ” şeklinde görüntülenir. Sunucu tanımı yeni yapılacaksa boş olarak gelmektedir.

Alan Adı Açıklama
Adı Sunucuya anlamlı bir isim verilmelidir. Bu isim sunucuyu tanımlayan kullanıcılar giriş yaptığı zaman sağ üst alanda görünen bir ifadedir.Tanımlama yaparken Türkçe karakterler, nokta, tire vb. karakterler kullanılabilir.
Pbx Önek Bilgi amaçlı kullanılan bir alandır. Bölgesel ön ek belirteç alanıdır.
Connected line pres. Çağrı transferi, çağrı çekme işlemlerinden sonra transfer eden değil de görüşülen kişi bilgisinin telefon ekranında görülmesini sağlar.
Dil Tanımlı sunucu için ön tanımlı dil seçeneğidir. Sistem dil seçimine göre anonsları okumaktadır.
Bölge Sunucunun fiziksel yerini bölgesel tanımlayan aladır. Çoğrafi yedeklilik tanımlaması veya konum belirteci olarak alan kullanılabilir.

(Uygulamalar–> Müşteri İlişkileri Yönetimi–> Ayarlar) ekranından Bölge ayarı yapıldıktan sonra, Bölge seçilebilir duruma gelir.

Durum izleme (BLF) Busy Lamp Field (BLF) destekli telefonlara takip edilen dahilinin meşguliyet durumunu sunucunun iletmesini sağlar.

Eğer seçenek kapalı ise BLF ışıkları devreye girmez.

Operatör Hedefi Tegsoft sunucusuna dışarıdan gelen çağrı olmayan bir hedefe, meşgul veya geçersiz bir aboneye transfer edilir ise çağrı kapanmaz

belirtilen operatör hedefine aktarılır. Operatör hedefi aynı zamanda Profil üzerinde de tanımlanmaktadır. Profil üzerinde yapılmış olan

tanım burada belirtilen operatör hedefi tanımını geçersi kılar. Operatör hedefi dahili grubu, bir dahili telefon, dahili telefon veya çağrı kuyruğu vb. olabilir.

En uzun çağrı süresi (dak) Sistem üzerinde bir çağrı için olabilecek en uzun konuşma süresinin dakika cinsinden belirlendiği alandır.
Açıklama Bilgi amaçlı açıklama alanıdır.
Ses Hizmeti Bellek Tegsoft sistemini oluşturan iki hizmetten biri ICR (Ses yönlendirme hizmeti) için bellek değeridir. Bellek değeri sistemin düzgün çalışması için

doğru ayarlanmalıdır. Mutlaka Bellek Paylaşım Değerleri tablosunda belirtilen değerlere uygun veri girilmelidir.

No Sunucu için otomatik oluşan tekil takip numarasıdır.
Yönetim Ekranı Bellek Tegsoft sistemini oluşturan iki hizmetten biri WEB (Yönetim ekran hizmeti) için bellek değeridir. Bellek değeri sistemin düzgün çalışması için

doğru ayarlanmalıdır. Mutlaka Bellek Paylaşım Değerleri tablosunda belirtilen değerlere uygun veri girilmelidir.

AĞ AYARLARIBaşa dön

 

Sunucunun görevini sağlıklı yerine getirebilmesi ağ ayarlarının düzgün tanımlı olmasına bağlıdır.

Alan Adı Açıklama
Mac Adres Sunucuya tanımlı olan network kartına ait MAC adresinin girildiği alandır.
IP Adres Sunucunun yerel network üzerinde yer alan IP adresidir. Telefonların otomatik yapılanması hizmetlerin dahili iletişimi için IP adresi önemli bir bilgidir.
TCP haberleşme (SIP) Sunucunun hizmet vermesi için girilen Sip Port değeri var sayılan olarak sadece UDP olarak iletişime açıktır. Eğer bu seçenek işaretlenir ise sunucu TCP portiçinde dinlemeye ve veri iletmeye başlar. TCP haberleşme kapalı ise TCP protokol ile haberleşen sistemler ile bağlantı sağlanamaz.
DNS Tegsoft 2 temel amaç için DNS sunucu IP adres(leri) ne ihtiyaç duyar. Sip iletişimi sırasında DNS sorgulama yoğun yapılmaktadır. Bu sebeple geçerli bir DNS

adresinin sağlanmaması çağrıların gecikmeli iletimine sebep olur. Tegsoft sunucu güncelleme yapılması istenir ise www.tegsoft.com sunucu adresini doğrulamak

için DNS server adresine ihtiyaç duyar.

Dış IP Ağ adres değişimi (NAT) SIP iletişimin en önemli sorunlarından biridir. Yerel ağ IP adresine sahip bir sunucunun gerçek IP adresli bir sabit operatör ile iletişim

kurabilmesi için dış gerçek ip adresinin bu alana girilmesi Nat Devreye Alma seçeneğinin seçilmesi ve Nat dışı ağ adreslerinin belirtilmesi gerekmektedir. Eğer

Bu üç bilgi girilmez ise NAT işleminin başka bir cihaz tarafından (Firewall, modem vb.) yapılacağı varsayılır. Bu alana Tegsoft sisteminin dış gerçek IP adresi girilir.

Adresin tespiti için aynı networkde yer alan bir tarayıcı üzerinden www.whatismyip.com vb. siteler kullanılabilir.

Nat Devreye Alma NAT devreye almak için kullanılan seçenektir (Bakınız: Dış IP)
Nat dışı ağ adresleri (Bakınız. Dış IP) NAT devreye alındığı zaman WAN veya LAN üzerindeki adresler etkilenmemelidir. Bu sebeple NAT dışında kalması istenen IP adres blokları bu

alanda belirtilmelidir. Alana tek IP daresi veya network adresi girilebildiği gibi virgül ile ayrılmış veriler de girilebilir.

Örnek olarak 192.168.47.0/24,192.168.49.0/24,10.2.0.0/16 veya 192.168.47.10 veya 192.168.4.0/24 alana girilebilir.

E-mail Hesabı Alarm, sesli posta, FAX vb. maillerinin iletimi için kullanılacak olan mail hesabıdır. Sistem Yönetimi altında yer alan E-mail Hesapları Yönetimi uygulaması iletanımlanmış olan Giden veya Her İkisi hesap tipindeki mail hesaplarından birisi seçilebilir.
Sip Port SIP protokolü sinyalleşmenin yapılacağı Port numarasıdır. Birden fazla port ile iletişim kurulacak ise virgül ile ayrılmış şekilde girilebilir. İlk port numarası telefonların otomatikyapılanması için ön tanımlı değerdir. Örnek olarak 5060 veya 5060,5085,5092 vb. değerler girilebilir. Ön tanımlı değer 5060 dır.
RTP Port aralığı Ses paketlerinin iletileceği RTP paketlerinin akacağı iletişim port numara aralığıdır. Ön tanımlı değer 10000-20000 aralığıdır.
Zaman Dilimi Ekranlara giriş ve zaman hesaplamaları için kullanılan zaman dilimi ayarıdır.
NTP Sunucusu Tegsoft veri tabanının sağlıklı çalışması, CDR raporlarının ve işlem kayıtlarının sağlıklı oluşması sunucu zaman ayarının düzgün çalışmasına bağlıdır. Zaman ayarı için NTPsunucu adresinin girileceği alandır. Birden fazla Tegsoft konumlanan kurulumlarda merkez Tegsoft IP adresi NTP olarak diğer sunuculara girilmelidir.

GÜVENLIKBaşa dön

Tegsoft sunucu üzerinde yer alan güvenlik duvarına ilişkin ayarların yapıldığı bölümdür.

Alan Adı Açıklama
Güvenlik Duvarı Tegsoft sunucusu üzerinde bir güvenlik duvarı barındırır. Bu alan sunucu üzerindeki güvenlik duvarının açık veya kapalı olmasını belirleyen alandır. Çok istisnai durumlar

haricinde güvenlik duvarı mutlaka açık konumunda olmalıdır. Sunucu üzerindeki güvenlik duvarı, eğer açık konumda ise erişime açılmış olan networkler haricinde hiç bir

istemcinin sisteme erişmesine izin vermez.

Dışa HTTP erişimi Eğer güvenlik duvarı aktif ise sunucu üzerindeki WEB hizmetine erişim sadece erişim izni verilmiş olan networklerden olabilir. Bu seçeneğin seçili olması erişim izni

olmayan IP adreslerinin de WEB ekranına erişebilmesine olanak sağlar. Seçeneğin seçili olması izin verilmiş veya verilmemiş tüm IP adreslerinden WEB hizmetine

erişilebileceği, seçili olmaması sadece belirtilen izinli IP adreslerinden WEB hizmetine erişilebileceği anlamına gelir.

Dışa DNS erişimi Sistem dahilinde yer alan bir hizmetin parametresidir. Seçilmemiş durumda olmalıdır. Kullanıcı ile ilgili bir parametre değildir.
Dışa DB erişimi Sistem dahilinde yer alan bir hizmetin parametresidir. Seçilmemiş durumda olmalıdır. Kullanıcı ile ilgili bir parametre değildir.
İzinli Portlar Dış erişime ilave olarak açılacak portların belirtildiği alandır. Webcall vb. ilave portlar virgül ile ayrılmış teker teker veya aralık belirterek bu alanda belirtilebilir.Örnek olarak 6723,2245-2278 gibi
Dışa SSH erişimi Eğer güvenlik duvarı aktif ise sunucu üzerindeki SSH hizmetine erişim sadece erişim izni verilmiş olan networklerden olabilir. Bu seçeneğin seçili olması erişim izni

olmayan IP adreslerinin de SSH bağlantı kurmasına imkan sağlar. Seçeneğin seçili olması izin verilmiş veya verilmemiş tüm IP adreslerinden SSH hizmetine

erişilebileceği, seçili olmaması sadece belirtilen izinli IP adreslerinden SSH hizmetine erişilebileceği anlamına gelir. Tegsoft SSH port numarası 2222 dir.

SSH Şifreli erişim Tegsoft SSH erişim hizmeti TCP-2222 port üzerinden sadece SSL erişim kodu olan istemcilere cevap verecek şekilde tasarlanmıştır. Eğer SSH bağlantı ile erişim

sağlanması isteniyor ise, kullanıcı kodu ve şifre doğrulamasının devreye girmesi için bu seçeneğin seçili olması gerekmektedir. SSH bağlantı yapılabilmesi için

Bu seçenek seçili olmalıdır.

Dışa FTP erişimi Sistem dahilinde yer alan bir hizmetin parametresidir. Seçilmemiş durumda olmalıdır. Kullanıcı ile ilgili bir parametre değildir.
Max Giriş Hatası WEB ekranından üst üste hatalı şifre girilmesi durumunda, giriş denen IP adresi belirtilen süre kadar bloklanır. Bu alan en fazla deneme adedini belirten alandır. Boş, sıfırveya negatif olması bu özelliği devre dışı bırakır. Bloklanmış IP adresleri özellik sonradan devre dışı bırakılsa bile bloklama süresi kadar giriş yapamazlar.
IP Bloklama Süresi (dak) WEB ekranından üst üste hatalı şifre girilmesi durumunda, giriş denen IP adresi belirtilen süre kadar bloklanır. Bu alan bloklama süresinin dakika cinsinden belirtildiğialandır.Boş, sıfır veya negatif olması bu özelliği devre dışı bırakır. Bloklanmış IP adresleri özellik sonradan devre dışı bırakılsa bile bloklama süresi kadar giriş yapamazlar.

ERIŞIME AÇILMIŞ IPBaşa dön

 

Güvenlik duvarının aktif olması durumunda güvenli kabul edilecek IP bloklarının ve IP adreslerinin tanımlandığı bölümdür.

Alan Adı Açıklama
Filtre Arama için kullanılacak ifade
IP veya Netwok / Netmask Bu alan içersine izin verilecek olan IP adresi veya IP bloğu tanımlanır. DNS isim kullanılmamalıdır. IP adresi (85.123.1.21 gibi) veya network adresi (85.122.21.0/24 gibi)girilebilir. Birden fazla ifade için birden fazla satır kullanılmalıdır. Eğer Netmask kullanılmaz ise sadece belirtilen IP adresi güvenli kabul edilir. Eğer Netmask kullanılır ise

belirtilen network bloğunun tamamı güvenli kabul edilir. Eğer şube network olan bir kurulum ise tüm şube WAN adresleri tanımlanmalıdır. Eğer VOIP operatör kullanımı

var ise operatör IP bloğu tanımlanmlıdır. Örnek olarak operatör IP adresi 34.1.2.123 ise 34.1.2.0/24 şeklinde tanımlama daha sorunsuz sonuçlar verir.

Açıklamalar Bilgi amaçlı not / açıklama alanıdır.

UPSBaşa dön

 

Tegsoft veri tabanı barındıran bir sistem olduğu için elektirik kesintisi onarılması güç sorunlara yol açabilir. Tegsoft mutlaka kesintisiz güç kaynğına bağlı olmalıdır. Tegsoft seri port üzerinden durum bildiren UPS cihazları ile haberleşilebilmekte ve “Akü Yetersiz” durumunda otomatik kendini kapatmasını sağlayabilmektedir. Bu bölümde bu ayarlara yer verilmiştir.

Alan Adı Açıklama
UPS Kapanma Tipi Sisteme bağlı UPS cihazının kapanma tipinin atandığı alandır. Tipler sistemde tanımlı olarak gelir ( örneğin; Kesintiden belirtilen dakika sonra).
Bağlı UPS Marka/Model Sistemde tanımlı UPS modeli seçilir.
Kapanma süresi (dak) Eğer tip olarak Kesintiden belirtilen dakika sonra olarak seçili ise burada elektrik kesintisinden kaç dakika sonra sistemin kendini kapatacağı belirlenir.
Elektrik yok sinyali(16454) Cihazın gönderdiği elektrik yok sinyali girilir.
Akü yetersiz sinyali(16390) Cihazın gönderdiği akü yetersiz sinyali girilir.
Elektrik var sinyali(16422) Cihazın gönderdiği elektrik var sinyali girilir.
Bağlı olduğu port(/dev/ttyS0) Cihazın bağlı olduğu port numarası girilir.
Port Oku Port değerinin okunması için komut

ARŞIV VE YEDEKBaşa dön

 

Tegsoft tasarımı gereği ses kayıtları belirli bir süre ile sunucu diski üzerinde yer almalı sonrasında arşivlenmelidir. Ses kayıt dosyaları öncelikli olarak WAV formatında depolanır. Her gün belirtilen saatte MP3 formatına dönüşerek 10 kat kadar sıkışır. Sıkıştırılmış bu MP3 dosyalarından arşiv tarihinden eski olanlar arşivlenir.

Yıllar geçtikçe hesaplama yapılan veya raporlanan veriler ana tablolarda birikir. Bu biriken veri milyonlarca kayda ulaştığı zaman anlık bilgilerin ve belki zaman zaman günümüz raporlarının ilk anda olduğu kadar hızlı okunmasını engeller. Raporların ilk yıl kadar sürekli performanslı üretilmesi için veri arşivleme mekanizması üretilmiştir. Veri arşivleme belirtilen tarihten eski verileri arşiv tablolarına kaydırır. Ana tablolarda daima güncel veriler bulunur bu sayede yıllar geçtikçe sistem performansı değişmez. Arşivlenmiş veriler aynı şekilde raporlanır. Kullnıcı her hangi bir fark hissetmez. Arşivleme kullanım şeklini değiştirmese de teknik alt yapı için güncel verilere erişim hızını arttırır.

Alan Adı Açıklama
MP3 Dönüştürme Ses kayıtlarının MP3 formatına dönüştürülmeden ne kadar süre WAV (ham) formatta kalacağını belirtir. Örnek olarak 10 Gün tercihi 10 günden eski kayıtlarınMP3 formatına sıkıştırılacağını belirtirken 1 Saat tercihi son 1 saatlik dilim haricinden eski kayıtların MP3 formatına sıkıştırılacağı anlamına gelir. Kayıtlar üzerinde

dönüştürme saatine kadar her hangi bir işlem yapılmaz. Kontrol zaman farkı dönüştürme saatine göre bağıl hesaplanır.

Dönüştürme Saati MP3 formatına sıkıştırma zamanını belirtir. Saat:dakika formatındadır. Örnek olarak gece bir buçuk için 01:30 girilmelidir. Varsayılan değer 00:30 dur.
Arşivleme MP3 formatına sıkıştırılmış dosyaların hangi tarihten eski olanlarının arşiv hedefine taşınacağını belirtir. Eğer arşiv hedefi girilmemiş ise arşivleme zamanının biretkisi yoktur.
Arşiv Saati Arşivleme (eski sıkıştırılmış MP3 dosyalarının arşiv hedefine taşınma) saatini belirtir. Saat:dakika formatındadır. Örnek olarak gece bir buçuk için 01:30girilmelidir. Varsayılan değer 01:30 dur.
Arşiv Hedefi Arşivleme işleminin yapılacağı hedef dizini belirtir. Ses Kayıt Arşivleme sayfasında tanımlama şekli ifade edilmiştir.
Diğer Arşiv Hedefleri Kullanıcı bir ses kaydı dinlerken sistem öncelikle kendi diski üzerinde ilgili dosya var mı kontrol eder eğer yerel disk üzerinde var ise bu kaynaktan ses kaydını dinletir.Eğer yerel kaynak ta yok ise önce arşiv hedefine eğer bulamaz ise diğer arşiv hedeflerine bakarak dosyaya ulaşmaya çalışır. Tegsoft ses kaydına arşivden veya yerel

disk kaynağından ulaşır ve kullanıcıya sunar. Kullanıcı için tüm bu işlemler anlıktır. Bu alanda bir takım sebepler ile taşınmış, bölünmüş ulaşılabilir durumdaki arşiv

hedefleri belirtilir. Bu sayede sistem ses dosyasını tüm imkanar dahilinde temin eder ve kullanıcıya sunar. Diğer Arşiv hedefleri virgül ile ayrılmış formatta girilebilir.

Veri arşivleme saati Veri arşivleme işleminin olacağı saat aralığının girildiği alandır. Saat:dakika formatındadır. Örnek olarak gece bir buçuk için 01:30 girilmelidir. Varsayılan değer03:30 – 05:30 dur. Sistemin çalışması bu zaman diliminde etkilenmez. Bu zaman dilimi tercih edilirken arşiv hizmetinin rahat çalışabilmesi ve daha kısa sürede

tamamlanması için az veri yazılan bir dilim tercih etmek yerinde olur.

Arşivleme tarihi sonu Belirtilen günden eski verilerin arşivlenmesini sağlar.
Yedekleme saati Sistem her gün belirtilen saatte tüm veri tabanını kendi diski üzerine yedekler. Yedekleme işleminden sonra yedek dosyasının içinden müşteri bilgilerini siler vesadece ayarların bulunduğu sıkıştırılmış bir kopyayı Tegsoft sunucularına yedekler. Tegsoft İçin Firewall Ayarları ve Yedekleme ve Geri Yükleme sayfalarında teknik

detaylar açıklanmıştır.

DAHILILERBaşa dön

 

ÖZELLIK KODLARIBaşa dön