Tahmini okuma süresi: 14 dakika

Santral Yönetimi menüsü altında yer alan “Profiller” uygulamasıdır. Açıklama

Uygulama;

  • Profil ekleme
  • Profil düzenleme
  • Profilin yetkili kullanıcılarını belirleme
  • Profil silme

işlemlerinin yapılmasını sağlar.

Profiller uygulaması standart olarak 4 alandan oluşur. Aşağıda bu alanlar ve işlevleri detaylı olarak belirtilmiştir.

ARAMA ALANIBaşa dön

 

Alan Adı Açıklama
Filtre Serbest metin girişi ile genel amaçlı arama yapılmasını sağlayan alandır. Bu alana girilen metin; kullanıcının adı, soyadı veya kullanıcı kodunda yer alıyorsa eşleşme sağlanır.
Durum Durum adı altında tanımlı olan seçenekler bazında filtreleme yapılmasını sağlayan alandır.
Dış Rotalar Dış Rotalar adı altında tanımlı olan seçenekler bazında filtreleme yapılmasını sağlayan alandır.

İŞLEMLER ALANIBaşa dön

 

Alan Adı Açıklama
Tegsoft-refresh.png Yenile Arama alanındaki kriterlere göre Sonuçlar alanının yenilenmesini sağlar.
Tegsoft-save.png Kaydet Seçili kayıt üzerinde yapılan değişikliklerin veritabanına kaydedilmesini sağlar.
Tegsoft-undo.png Geri Al Seçili kayıt üzerinde yapılan ve henüz veritabanına kaydedilmemiş değişikliklerin iptal edilmesini sağlar.
Tegsoft-add.png Ekle Tanımlama ekranında yeni bir boş kayıt açılmasını sağlar.
Tegsoft-del.png Sil Seçili olan kaydın silinmesini sağlar. Bu işlemin sonucu geri alınamaz.
Tegsoft-import-export.png Veri Aktarım İşlemleri Sonuçlar alanında yer alan kullanıcı bilgilerini Excel dosyası şeklinde dışa aktarmayı ya da bir Excel dosyasından uygulamaya kullanıcı yüklemeyi sağlar.
Tegsoft-first.png İlk Sonuçlar alanında yer alan ilk kayıdın seçilmesini sağlar.
Tegsoft-prev.png Önceki Sonuçlar alanında yer alan seçili kayıttan önceki kayıda gidilmesini sağlar.
Tegsoft-next.png Sonraki Sonuçlar alanında yer alan seçili kayıttan sonraki kayıda gidilmesini sağlar.
Tegsoft-last.png Son Sonuçlar alanında yer alan son kayıdın seçilmesini sağlar.

SONUÇLAR ALANIBaşa dön

 

Arama alanında belirtilen filtreleme seçeneklerini sağlayan kayıtların görüntülendiği alandır. Bu alanda profillerin “Ad” ve “Kapalı” bilgisi görüntülenir.

TANIMLAMA ALANIBaşa dön

 

Profiller uygulaması Tanımlama alanı 5 sekmeden oluşur. Aşağıda bu sekmeler ve içerdikleri alanlar detaylı olarak belirtilmiştir.

YENI BIR PROFIL EKLEMEBaşa dön

 

Seçili profile ait temel bilgilerin tanımlandığı sekmedir. Sekmenin adı eğer profil tanımlanmışsa “Ad” şeklinde görüntülenir. Profil tanımı yeni yapılacaksa boş olarak gelmektedir.

Yeni bir profil tanımlamak için İşlemler alanındaki Ekle ( Tegsoft-add.png ) düğmesi ile listede yeni bir kayıt satırı açılır. Profilin ana bilgilerinin tanımlanacağı alan olan Temel sekmesi aşağıdaki alanları içerir.

Alan Adı Açıklama
Ad Profile anlamlı bir isim verilmelidir. Verilen isim Türkçe karekter içerebilir.
Operatör Hedefi Dışarıdan gelen çağrı olmayan bir hedefe, meşgul veya geçersiz bir aboneye transfer edilir ise çağrı kapanmaz belirtilen operatör hedefine aktarılır.
Notlar Bilgi amaçlı not / açıklama alanıdır.
No Profil için otomatik oluşan tekil takip numarasıdır.

Profile ait tüm seçenekler belirlendikten sonra, Yeni profil ekleme işlemini tamamlamak için İşlemler alanındaki Kaydet ( Tegsoft-save.png düğmesi tıklanır.

DIŞ ROTA ATAMABaşa dön

 

Profilin bağlı olacağı dış rotaları belirlemek için Dış Rotalar sekmesine tıklanır. Bu sekmede Atanmamış ve  ? adı altında iki ayrı liste bulunur. Atanmamış listesinde seçili profilin atanabileceği dış rotalar listenir. ? listesinde ise seçili profilin atandığı dış rotalar listelenir.

Dış rota atama

“Atanmamış” listesinden profilin atanacağı dış rota seçilir ve ardından Aktar ( Tegsoft-box-add.png ) düğmesi tıklanarak işlem tamamlanır.

Not : Eğer “Atanmamış” listesinde yer alan tüm dış rotalar tek seferde profile atanmak istenirse Tümünü Aktar ( Tegsoft-box-addall.png) düğmesine tıklanabilir.

Dış rota iptal etme

TELEFON AYARLARIBaşa dön

 

LDAPBaşa dön

 

Alan Adı Açıklama
LDAP Rehber Adı Girilecek LDAP seçeneğine verilen addır.
LDAP Ad Filtresi Rehberde ki kayıtlarda her bir kaydın ismi için uygulanan filtre düzeni (Örnek: (&(displayName=%)(telephoneNumber=*)))
LDAP Numara Filtresi Rehberde ki kayıtlarda her bir kaydın numarası için uygulanan filtre düzeni
LDAP Sunucu LDAP Sunucusunun ip adresi
LDAP Port LDAP Sunucusunun portu
LDAP Base LDAP için kullanılacak base modülü
LDAP Kayıt Limiti Kullanılabilecek kayıt limiti
LDAP Kullanıcı LDAP kullanıcı adı
LDAP Şifre LDAP kullanıcı şifresi
LDAP Adı değeri Kayıt isimleri için kullanılacak değer (Örnek: cn sn displayName)
LDAP Numara değeri Kayıt numaraları için kullanılacak değer (Örnek: telephoneNumber)
LDAP Görünen ad Kullanılacak ayarlarda görünecek olan isim
LDAP Sürüm Kullanılacak olan LDAP’ın sürümü

Uzak RehberBaşa dön

 

Network AyarlarıBaşa dön

 

Alan Adı Açıklama
VLAN Aktif VLAN network seçeneği aktif olması için seçilmelidir.
VLAN No Kullanılacak VLAN ID seçeneğidir (VID (1-4094))
VLAN Öncelik VLAN için verilecek olan öncelik (0-7)
PC VLAN Aktif VLAN PC portunu aktif etmek için kullanılmaktadır
PC VLAN No Kullanılacak PC portu için VLAN ID seçeneğidir (VID (1-4094))
PC VLAN Öncelik VLAN PC Port için verilecek önceliktir (0-7)
Sunucu IP VLAN bağlantısı için gereken sunucunun IP’sidir

Hafıza TuşlarıBaşa dön

 

HatBaşa dön

 

DiğerBaşa dön

 

Alan Adı Açıklama
Hizmet URL Hizmet alınacak yerin URL si
Rahatsız Etme Rahatsız etme durumunun aktif edilmesi
Kullanıcı Adı Kullanılacak olan hizmetin kullanıcı adı
Şifre Kullanılacak olan hizmetin şifresi

Arama PlanıBaşa dön

 

YETKILI KULLANICILARBaşa dön

 

Profilin bağlı olacağı yetkili kullanıcıları belirlemek için Yetkili Kullanıcılar sekmesine tıklanır. Bu sekmede Atanmamış Kullanıcılar ve Atanmış Kullanıcılar adı altında iki ayrı liste bulunur. Atanmamış Kullanıcılar listesinde seçili profilin atanabileceği kullanıcılar listenir. Atanmış Kullanıcılar listesinde ise seçili profilin atandığı yetkili kullanıcılar listelenir.

Yetkili kullanıcı ekleme

“Atanmamış Kullanıcılar” listesinden profilin atanacağı yetkili kişiler seçilir ve ardından Aktar ( Tegsoft-box-add.png ) düğmesi tıklanarak işlem tamamlanır.

Not : Eğer “Atanmamış Kullanıcılar” listesinde yer alan tüm kullanıcılar tek seferde profile atanmak istenirse Tümünü Aktar ( Tegsoft-box-addall.png) düğmesine tıklanabilir.

Yetkili kullanıcı silme

Profile atanmış olup “Atanmış Kullanıcılar” listesinde yer alan kullanıcılardan iptal edilmek istenen yetkili kişi seçilir ve ardından Geri Aktar ( Tegsoft-box-remove.png ) düğmesi tıklanarak işlem tamamlanır.

Not : Eğer profile atanmış olup “Atanmış Kullanıcılar” listesinde yer alan tüm kullanıcılar tek seferde iptal edilmek istenirse Tümünü Geri Aktar ( Tegsoft-box-removeall.png) düğmesine tıklanabilir.