Tahmini okuma süresi: 5 dakika

Santral Yönetimi menüsü altında yer alan “Otel Yönetimi Ayarları” uygulamasıdır. Bu uygulama ile PMS / Otel yönetimi entegrasyonu için gerekli tanımlar yapılmaktadır. Uygulama 3 ana bölmden oluşmaktadır.

ODA DURUMUBaşa dön

 

Tegsoft içersinde tanımlı oda dahililerinden tuşalamalar ile veya PMS HTTP entegrasyonu ile odalara durum atanabilmektedir. Bu durum kodları için dahili ayarlarının, minibar kullanımının sıfırlaması veya arama planının iptal edilmesi gibi komutlar ayarlanabilir. Bu ayarlar bu ekranda satır satır tanımlanmaktadır. Aşağıdaki tabloda kolonlar ve kullanım örnekleri açıklanmıştır.

Alan Adı Açıklama
Oda Durumu Metin olarak odanın durumu belirten ifadedir. PMS içeriğine uygun olarak tanımlanmalıdır. Örnek olarak Check-in, Clean, Vacand vb. değerler oda durum tnaımları için kullanılabilir.
Tuşlama Oda içersinden odayı bu duruma ayarlamak için gerekli olan tuşlama dizisidir. *881, *882 gibi oda durum kodları tanımlanabilir.
Dahili sıfırlama Eğer bu alan seçili durumda olur ise oda bu duruma geldiği zaman dahili ismi oda numarasına dönüşür. Sesli posta ve arama geçmişi silinir.
Kullanım sıfırlama Eğer bu alan seçili durumda olur ise oda bu duruma geldiği zaman oda için girilmiş minibar / hizmet kullanım değerleri silinir.
Profil Oda bu duruma geldiği zaman arama planı tercihinin ne olacağını bu alan belirler. Alan boş olabilir. Eğer boş olur ise mevcut arama planı korunur.
Açıklama Bilgi amaçlı kullanılabilecek açıklama metinlerinin dirildiği alandır.

KULLANIMBaşa dön

 

Tegsoft içersinde tanımlı oda dahililerinden tuşalamalar ile veya PMS HTTP entegrasyonu ile odalara minibar ürünleri, kuru temizleme vb. kullanım bilgileri atanabilmektedir. Kullanılacak her bir ürün için ön tuşlama değeri bu ekranda satır satır tanımlanmaktadır. Aşağıdaki tabloda kolonlar ve kullanım örnekleri açıklanmıştır. Örnek olarak minibar içersinde yer alan su için tanımlanmış kod *901 ise oda içersinden *9012 tuşlanması 2 adet su kullanıldığı kaydını oluşturur. Eğer *9013 tuşlanır ise önceden girilmiş olan 2 adetlik su kullanımı dikkate alınmaz 3 adet su kullanımı kayıt altına alınır. Eğer *9010 tuşlanır ise su kullanımı kaldırılmış olur.

Alan Adı Açıklama
Kullanım kodu Kullanımı tanımlama için gerekli tuşlama dizisidir. *901 : su, *902 : kola gibi kodlar tanımlanabilir.
Açıklama Kodlama ile kullanılan ürünü açıklayan isim ifadesidir.
Kapalı Bu alanın seçili olması kullanıma kapalı olduğu anlamına gelir.

ÜCRETLENDIRMEBaşa dön

 

Otel odalarından yapılan görüşmelerin ücretlendirilmesi için Tegsoft ücretlendirme uygulaması tanımları kullanılmaktadır. Bu tanımlar ve kullanım şekli Ücretlendirme Ayarları içersinde detaylı şekilde açıklanmıştır