Tahmini okuma süresi: 16 dakika

Santral Yönetimi menüsü altında yer alan “Konferans Yönetimi” uygulamasıdır.

Konferans yönetimi uygulaması ile konferans tanımlama, katılımcı ekleyip silme ve katılımcılara çeşitli yetkiler verme gibi birçok işlem gerçekleştirilebilir. Aşağıda bu işlemleri detaylı bir şekilde bulabilirsiniz.

Uygulama;

  • Konferans tanımlama
  • Konferansa katılımcı ekleme ve silme
  • Katılımcılara bazı özellikler verme ya da bazı özelliklerini alma

işlemlerinin yapılmasını sağlar.

Konferans Yönetimi uygulaması standart olarak 4 alandan oluşur. Aşağıda bu alanlar ve işlevleri detaylı olarak belirtilmiştir.

ARAMA ALANIBaşa dön

 

Alan Adı Açıklama
Filtre Serbest metin girişi ile genel amaçlı arama yapılmasını sağlayan alandır. Bu alana girilen metin; kullanıcının adı, soyadı veya kullanıcı kodunda yer alıyorsa eşleşme sağlanır.
Sunucu Sunucu adı altında tanımlı olan seçenekler bazında filtreleme yapılmasını sağlayan alandır.
Kişi Grubu Kişi Grubu adı altında tanımlı olan gruplar bazında filtreleme yapılmasını sağlayan alandır.

İŞLEMLER ALANIBaşa dön

 

Alan Adı Açıklama
Tegsoft-refresh.png Yenile Arama alanındaki kriterlere göre Sonuçlar alanının yenilenmesini sağlar.
Tegsoft-save.png Kaydet Seçili kayıt üzerinde yapılan değişikliklerin veritabanına kaydedilmesini sağlar.
Tegsoft-undo.png Geri Al Seçili kayıt üzerinde yapılan ve henüz veritabanına kaydedilmemiş değişikliklerin iptal edilmesini sağlar.
Tegsoft-add.png Ekle Tanımlama ekranında yeni bir boş kayıt açılmasını sağlar.
Tegsoft-del.png Sil Seçili olan kaydın silinmesini sağlar. Bu işlemin sonucu geri alınamaz.
Tegsoft-import-export.png Veri Aktarım İşlemleri Sonuçlar alanında yer alan kullanıcı bilgilerini Excel dosyası şeklinde dışa aktarmayı ya da bir Excel dosyasından uygulamaya kullanıcı yüklemeyi sağlar.
Tegsoft-first.png İlk Sonuçlar alanında yer alan ilk kayıdın seçilmesini sağlar.
Tegsoft-prev.png Önceki Sonuçlar alanında yer alan seçili kayıttan önceki kayıda gidilmesini sağlar.
Tegsoft-next.png Sonraki Sonuçlar alanında yer alan seçili kayıttan sonraki kayıda gidilmesini sağlar.
Tegsoft-last.png Son Sonuçlar alanında yer alan son kayıdın seçilmesini sağlar.

SONUÇLAR ALANIBaşa dön

 

Arama alanında belirtilen filtreleme seçeneklerini sağlayan kayıtların görüntülendiği alandır. Bu alanda konferansların “Konferans Odası” bilgisi görüntülenir.

TANIMLAMA ALANIBaşa dön

 

Konferans Yönetimi uygulaması Tanımlama alanı 3 sekmeden oluşur. Aşağıda bu sekmeler ve içerdikleri alanlar detaylı olarak belirtilmiştir.

YENI BIR KONFERANS ODASI EKLEMEBaşa dön

 

Seçili konferans odasına ait temel bilgilerin tanımlandığı sekmedir. Sekmenin adı eğer konferans odası tanımlanmışsa “Konferans Odası” şeklinde görüntülenir. Konferans odası tanımı yeni yapılacaksa boş olarak gelmektedir.

Yeni bir konferans odası tanımlamak için İşlemler alanındaki Ekle ( Tegsoft-add.png ) düğmesi ile listede yeni bir kayıt satırı açılır. Konferans odasının ana bilgilerinin tanımlanacağı alan olan Temel Bilgiler sekmesi aşağıdaki alanları içerir.

Alan Adı Açıklama
Numara Konferansın kullanacağı dahili numaranın girileceği alandır
Sunucu Sistemden bir veya birden fazla sunucu olması durumunda dahili numaranın kullanacağı sunucunun belirlendiği alandır. Bu alandaki bilgiler, Sunucu Ayarları ekranında tanımlanmış olan sunucu bilgilerinden gelmektedir.
Konferans Odası Konferans odasına verilecek isim bu alana girilir.
Kişi Grubu
Katılımcı limiti Konferansa katılabilecek en yüksek katılımcı sayısı bu alana girilir. Bu alanda belirtilen sayıya ulaşan konferans odası en az bir katılımcı konferanstan ayrılmadığı sürece başka katılımcı kabul etmez.
Zaman koşulu Konferansın aktif olacağı zaman koşulu bu alana girilmelidir. Bu alanın boş olması konferansta herhangi bir zaman koşulu bulunmadığı anlamına gelir.
Katılım şifresi Konferansa dahil olmak için girilmesi gereken şifredir. Eğer bu alan boş ise konferans a dahil olurken şifre sorulmaz.
Katılımcı Tipi Konferansta bulunan katılımcıların konuşma tipi bu alanda setlenebilir. Konuşma tipleri ‘Yalnızca Konuşur’,’Yalnızca Dinler’ ve ‘Konuşur ve Dinler’ olmak üzere 3 çeşittir.
Planlanan Süre (dk) Konferansın tamamlanması öngörülen süre bu alana yazılır.
Süre Uyarısı(Bitime dk Kala) Konferansın tamamlanması öngörülen süre henüz bitmeden katılımcılara uyarı verilebilir. Bu uyarının öngörülen süre bitiminden kaç dk önce verileceği bu alana girilmelidir.
Planlanan Sürede Sonlandır Konferansın planlanan sürede bitmediği durumda konferansı sonlandırmak için bu alan seçili olmalıdır.
Ses Kaydı Ses kaydını aktif ya da pasif yapar.
Konferans Aktif Konferansı aktif ya da pasif yapar.
Konferansa Hoşgeldiniz Seçili olması durumunda katılımcı konferansa dahil olurken ‘Konferansa Hoşgeldiniz’ anonsu dinletilir.
Sonlandırma Anonsu Konferans sonlandırılırken verilen anonsu aktif ya da pasif yapar.
Katılım Anonsu Konferansa katılırken katılımcıya dinletilen anons bu alandan seçilir.
Katılımcı Giriş/Çıkış Anonsu Herhangi bir katılımcı konferansa katıldığında ya da konferanstan ayrıldığında yapılan uyarı anonsudur. Bu alan seçili olduğunda konferansta dahil olan kullanıcıdan isim istenir ve bu isim uyarı anonsuna eklenir.
Katılımcı İçin Katılımcı Sayısı Anonsu Katılımcıya konferansta bulunan katılımcı sayısı bildirilir.
Sessiz mod (Anonslar kapalı) Tüm anonsları kapatır.
Davet Mesajı Konferansa katılımcı davet etmek için kullanılan mesajdır.
Bekleme Müziği Tipi Bekleme müziği tipi bu alandan seçilir.
Bekleme Müziği Bekleme müziği bu alandan seçilir.
Profil
Notlar Konferans odası için ek bilgiler bu alana yazılır.

Konferans odasına ait tüm seçenekler belirlendikten sonra, Yeni konferans odası ekleme işlemini tamamlamak için İşlemler alanındaki Kaydet ( Tegsoft-save.png düğmesi tıklanır.

KATILIMCI BILGILERI TANIMLAMABaşa dön

 

Konferans odasına dahil olacak katılımcıları belirlemek için Katılımcı Bilgileri sekmesine tıklanır. Bu sekmede Excel’den, CRM’den ya da Diğer konferanslardan olmak üzere 3 farklı katılımcı tanımlama seçeneği bulunmaktadır. Konferansa eklenen katılımcılar sağdaki tabloda listelenir. Bu tabloda bulunan 4 farklı kolon detayları aşağıda listelenmiştir.

Alan Adı Açıklama
Adı Soyadı Konferansta bulunan katılımcıların Adı Soyadı bu alanda görüntülenir
Konuşma Tipi Konferansta bulunan katılımcıların konuşma tipi bu alanda görüntülenir. Bu alanda değişiklik yaparak ilgili katılımcının konuşma tipini değiştirmek mümkündür. Konuşma tipleri ‘Yalnızca Konuşur’,’Yalnızca Dinler’ ve ‘Konuşur ve Dinler’ olmak üzere 3 çeşittir.
Şifre Konferansta bulunan katılımcıların konferansa dahil olmak için girmeleri gereken şifre bu alanda görüntülenir. Eğer katılımcının şifre girmesi istenmiyorsa bu alan boş bırakılmalı, eğer isteniyorsa bu alana katılımcıdan beklenecek olan şifre girilmelidir.
Notlar Katılımcı tanımlaması için kullanıcı tarafından eklenmek istenen ek notların girildiği alandır.

Konferansta bulunan katılımcıların tümü Excel çıktısı olarak alınmak istenilirse, Veri Aktarım İşlemleri (Tegsoft-import-export.png) düğmesi tıklanır ve ardından ‘Dışa Aktar’ seçilerek işlem tamamlanır.

Konferanstan katılımcı çıkarılmak istenirse, ilgili katılımcı seçilir ve ardından Geri Aktar ( Tegsoft-box-remove.png ) düğmesi tıklanarak işlem tamamlanır.

Not : Katılımcılar tablosunda yer alan tüm katılımcılar tek seferde konferanstan çıkartılmak istenirse Tümünü Geri Aktar ( Tegsoft-box-removeall.png) düğmesine tıklanabilir.

YETKILI KULLANICI BELIRLEMEBaşa dön

 

Konferans odasını yönetecek yetkili kullanıcıları belirlemek için Yetkili Kullanıcılar sekmesine tıklanır. Bu sekmede Atanmamışlar ve Atanmışlar adı altında iki ayrı liste bulunur. Atanmamışlar listesinde seçili konferans odasını yönetebilecek yetkili kullanıcılar listenir. Atanmışlar listesinde ise seçili konferans odasını yöneten yetkili kullanıcılar listelenir.

Yetkili kullanıcı ekleme

“Atanmamışlar” listesinden konferans odasını yönetecek kullanıcı seçilir ve ardından Aktar ( Tegsoft-box-add.png ) düğmesi tıklanarak işlem tamamlanır.

Not : Eğer “Atanmamışlar” listesinde yer alan tüm kullanıcılar tek seferde konferans yönetimine atanmak istenirse Tümünü Aktar ( Tegsoft-box-addall.png) düğmesine tıklanabilir.

Yetkili kullanıcı silme

“Atanmışlar” listesinde yer alan kullanıcılardan yönetimini iptal edilmek istenen yetkili kullanıcı seçilir ve ardından Geri Aktar ( Tegsoft-box-remove.png ) düğmesi tıklanarak işlem tamamlanır.

Not : “Atanmışlar” listesinde yer alan tüm kullanıcıların yönetimi tek seferde iptal edilmek istenirse Tümünü Geri Aktar ( Tegsoft-box-removeall.png) düğmesine tıklanabilir.