Tahmini okuma süresi: 14 dakika

Santral Yönetimi menüsü altında yer alan “Dış Bağlantılar” uygulamasıdır. Açıklama

Uygulama;

  • Dış bağlantı ekleme
  • Dış bağlantı düzenleme
  • Dış bağlantı yetkili kullanıcılar belirleme
  • Dış bağlantı silme

işlemlerinin yapılmasını sağlar.

Kullanıcı Yönetimi uygulaması standart olarak 4 alandan oluşur. Aşağıda bu alanlar ve işlevleri detaylı olarak belirtilmiştir.

ARAMA ALANIBaşa dön

 

Alan Adı Açıklama
Filtre Serbest metin girişi ile genel amaçlı arama yapılmasını sağlayan alandır. Bu alana girilen metin; kullanıcının adı, soyadı veya kullanıcı kodunda yer alıyorsa eşleşme sağlanır.
İletişim Tipi İletişim Tipi adı altında tanımlı olan seçenekler bazında filtreleme yapılmasını sağlayan alandır.

İŞLEMLER ALANIBaşa dön

 

Alan Adı Açıklama
Tegsoft-refresh.png Yenile Arama alanındaki kriterlere göre Sonuçlar alanının yenilenmesini sağlar.
Tegsoft-save.png Kaydet Seçili kayıt üzerinde yapılan değişikliklerin veritabanına kaydedilmesini sağlar.
Tegsoft-undo.png Geri Al Seçili kayıt üzerinde yapılan ve henüz veritabanına kaydedilmemiş değişikliklerin iptal edilmesini sağlar.
Tegsoft-add.png Ekle Tanımlama ekranında yeni bir boş kayıt açılmasını sağlar.
Tegsoft-del.png Sil Seçili olan kaydın silinmesini sağlar. Bu işlemin sonucu geri alınamaz.
Tegsoft-import-export.png Veri Aktarım İşlemleri Sonuçlar alanında yer alan kullanıcı bilgilerini Excel dosyası şeklinde dışa aktarmayı ya da bir Excel dosyasından uygulamaya kullanıcı yüklemeyi sağlar.
Tegsoft-first.png İlk Sonuçlar alanında yer alan ilk kayıdın seçilmesini sağlar.
Tegsoft-prev.png Önceki Sonuçlar alanında yer alan seçili kayıttan önceki kayıda gidilmesini sağlar.
Tegsoft-next.png Sonraki Sonuçlar alanında yer alan seçili kayıttan sonraki kayıda gidilmesini sağlar.
Tegsoft-last.png Son Sonuçlar alanında yer alan son kayıdın seçilmesini sağlar.

SONUÇLAR ALANIBaşa dön

 

Arama alanında belirtilen filtreleme seçeneklerini sağlayan kayıtların görüntülendiği alandır. Bu alanda dış bağlantıların “Ad ” bilgisi görüntülenir.

TANIMLAMA ALANIBaşa dön

 

Dış Bağlantılar uygulaması Tanımlama alanı 4 sekmeden oluşur. Aşağıda bu sekmeler ve içerdikleri alanlar detaylı olarak belirtilmiştir.

YENI BIR DIŞ BAĞLANTI EKLEMEBaşa dön

 

Seçili dış bağlantıya ait temel bilgilerin tanımlandığı sekmedir. Sekmenin adı eğer kullanıcı tanımlanmışsa “Ad” şeklinde görüntülenir. Dış bağlantı tanımı yeni yapılacaksa boş olarak gelmektedir.

Yeni bir dış bağlantı tanımlamak için İşlemler alanındaki Ekle ( Tegsoft-add.png ) düğmesi ile listede yeni bir kayıt satırı açılır. Dış bağlantının ana bilgilerinin tanımlanacağı alan olan Temel sekmesi aşağıdaki alanları içerir.

Alan Adı Açıklama
Ad Dış bağlantı adının tanımlandığı alandır.
Ip Dış bağlantının IP Adresinin girildiği alandır.
Kimden (fromuser) Çağrının geleceği telefon numarasının girildiği alandır.
Etki Alanı Hangi IP adrese etki edeceğinin belirlendiği alandır.
Kullanıcı Kullanıcı bilgisinin girildiği alandır.
Şifre Kullanıcı şifresinin girildiği alandır.
Görünen Ad Tipi Bu bağlantıdan yapılacak çıkışlarda görünecek olan ad tipinin tanımlandığı alandır. Sistemde tanımlı olarak gelir.
Görünen Ad Dış bağlantı ile yapılan çıkışta görünmesi istenen numaranın belirlendiği alandır.
Görünen Ad için önek
Çalma tonu tipi (Early media)
Cihaz Tipi Sistemin tanıdığı cihaz tipinin tanımlandığı alandır. Sistemde tanımlı olarak gelir.
Mac Dış bağlantıya ait MAC adresinin girildiği alandır.
DTMF Tipi Tuşlamanın gönderdiği sinyal tipi belirlenir. Sistemde tanımlı olarak gelir.
Kanal Limiti Dış bağlantı üzerinde kullanılacak olan toplam kanal sayısı belirlenir (örneğin; Çıkış+Giriş=20).
Açıklama Dış bağlantı ile ilgili kullanıcı tarafından istenilen bilgilerin girilebildiği alandır.
Kayıt İfadesi Bu bağlantı internet üzerinden kullanılıyorsa ve sağlayıcıya erişim için kullanıcı ve adı şifre gerekiyorsa bu satır kullanılır.
Kodlamalar Dış bağlantının kullanacağı kod belirlenir (örneğin; G729,alaw, ulaw).
No Sistem yeni bir dış bağlantı eklendiğinde bu bağlantıya özel tekil bir numara oluşturur.

Dış bağlantıya ait tüm seçenekler belirlendikten sonra, Yeni dış bağlantı ekleme işlemini tamamlamak için İşlemler alanındaki Kaydet ( Tegsoft-save.png düğmesi tıklanır.

GELIŞMIŞBaşa dön

 

Seçili dış bağlantıya ait temel bilgilerin tanımlandığı sekmedir. Sekmenin adı eğer kullanıcı tanımlanmışsa “Ad” şeklinde görüntülenir. Dış bağlantı tanımı yeni yapılacaksa boş olarak gelmektedir.

Yeni bir dış bağlantı tanımlamak için İşlemler alanındaki Ekle ( Tegsoft-add.png ) düğmesi ile listede yeni bir kayıt satırı açılır. Dış bağlantının ana bilgilerinin tanımlanacağı alan olan Temel sekmesi aşağıdaki alanları içerir.

Alan Adı Açıklama
Davet Yenileme Davet Yineleme durumunun seçildiği alandır.
Nat Sistem ve ağ arasında kullanılır. Dış dünya iletişiminde tek IP adresi gösterim imkanı sağlar.
Değerlendirme Erişilebilirlik durumunu kontrol eder.
Güvenlik Kapalı Dış bağlantı için güvenliği etkinlik durumu seçilir.
Kapalı Dış bağlantı kullanılamaz.
Port Dış bağlantının kullanılacağı port numarasının atandığı alandır.
Otomatik Hedef Oluşturma
İletişim Tipi Dış bağlantının desteklediği iletişim protokolünün seçildiği alandır.
Video Desteği Seçili dış bağlantının video desteği sağlaması için seçilmesi gereken alandır.

MANIPULASYONLARBaşa dön

 

Dış bağlantı üzerinden yapılacak olan çıkışlarda kullanılacak olan paternlerin (kısıtlamaların) tanımlandığı sekmedir. Belirlenen kural çerçevesinde bu dış bağlantı kullanılabilir. Sekmede bulunan alanlar ve açıklamaları aşağıdaki gibidir:

Alan Adı Açıklama
Patern Dış bağlantının çıkış yapabileceği paternin tanımlandığı alandır.
Ön Ek Tuşlanan numaranın başına yazılacak olan ek bilgisinin tanımlandığı alandır.
Baştan Silme Tuşlanan numaranın başından kaç hane silineceğinin belirlendiği alandır.
Açıklama Patern ile ilgili isteğe bağlı olarak açıklama yazılabilen alandır.

YETKILI KULLANICILARBaşa dön

 

Dış bağlantının bağlı olacağı yetkili kişileri belirlemek için Yetkili Kullanıcılıar sekmesine tıklanır. Bu sekmede Atanmamış Kullanıcılar ve Atanmış Kullanıcılar adı altında iki ayrı liste bulunur. Atanmamış Kullanıcılar listesinde seçili kullanıcının atanabileceği dış bağlantılar listenir. Atanmış Kullanıcılar listesinde ise seçili kullanıcının atandığı dış bağlantılar listelenir.

Yetkili kişi ekleme

“Atanmamış Kullanıcılar” listesinden kullanıcının atanacağı dış bağlantı seçilir ve ardından Aktar ( Tegsoft-box-add.png ) düğmesi tıklanarak işlem tamamlanır.

Not : Eğer “Atanmamış Kullanıcılar” listesinde yer alan tüm kişiler tek seferde dış bağlantıya atanmak istenirse Tümünü Aktar ( Tegsoft-box-addall.png) düğmesine tıklanabilir.

Yetkili kişi silme

Dış bağlantıya atanmış olup “Atanmış Kullanıcılar” listesinde yer alan kişilerden iptal edilmek istenen Yetkili kişi seçilir ve ardından Geri Aktar ( Tegsoft-box-remove.png ) düğmesi tıklanarak işlem tamamlanır.

Not : Eğer dış bağlantıya atanmış olup “Atanmış Kullanıcılar” listesinde yer alan tüm kişiler tek seferde iptal edilmek istenirse Tümünü Geri Aktar ( Tegsoft-box-removeall.png) düğmesine tıklanabilir.