Tahmini okuma süresi: 18 dakika

Santral Yönetimi menüsü altında yer alan “Dahililer” uygulamasıdır.

Uygulama;

  • Dahili ekleme
  • Dahili düzenleme
  • Dahili silme

işlemlerinin yapılmasını sağlar.

Dahililer uygulaması standart olarak 4 alandan oluşur. Aşağıda bu alanlar ve işlevleri detaylı olarak belirtilmiştir.

ARAMA ALANIBaşa dön

 

Alan Adı Açıklama
Filtre Serbest metin girişi ile genel amaçlı arama yapılmasını sağlayan alandır. Bu alana girilen metin; kullanıcının adı, soyadı veya kullanıcı kodunda yer alıyorsa eşleşme sağlanır.
Sıralama Sıralama adı altında tanımlı olan seçenekler bazında filtreleme yapılmasını sağlayan alandır.
Sunucu Sunucu adı altında tanımlı olan seçenekler bazında filtreleme yapılmasını sağlayan alandır.
Profil Profil adı altında tanımlı olan seçenekler bazında filtreleme yapılmasını sağlayan alandır.
Dahili grubu Dahili grubu adı altında tanımlı olan seçenekler bazında filtreleme yapılmasını sağlayan alandır.
Çağrı çek. grubu Çağrı çek. grubu adı altında tanımlı olan seçenekler bazında filtreleme yapılmasını sağlayan alandır.
Telefon Tipi Telefon Tipi adı altında tanımlı olan seçenekler bazında filtreleme yapılmasını sağlayan alandır.
Durum Durum adı altında tanımlı olan seçenekler bazında filtreleme yapılmasını sağlayan alandır.

İŞLEMLER ALANIBaşa dön

 

Alan Adı Açıklama
Tegsoft-refresh.png Yenile Arama alanındaki kriterlere göre Sonuçlar alanının yenilenmesini sağlar.
Tegsoft-save.png Kaydet Seçili kayıt üzerinde yapılan değişikliklerin veritabanına kaydedilmesini sağlar.
Tegsoft-undo.png Geri Al Seçili kayıt üzerinde yapılan ve henüz veritabanına kaydedilmemiş değişikliklerin iptal edilmesini sağlar.
Tegsoft-add.png Ekle Tanımlama ekranında yeni bir boş kayıt açılmasını sağlar.
Tegsoft-del.png Sil Seçili olan kaydın silinmesini sağlar. Bu işlemin sonucu geri alınamaz.
Tegsoft-import-export.png Veri Aktarım İşlemleri Sonuçlar alanında yer alan kullanıcı bilgilerini Excel dosyası şeklinde dışa aktarmayı ya da bir Excel dosyasından uygulamaya kullanıcı yüklemeyi sağlar.
Tegsoft-settings.png Yeniden Başlat .
Tegsoft-first.png İlk Sonuçlar alanında yer alan ilk kayıdın seçilmesini sağlar.
Tegsoft-prev.png Önceki Sonuçlar alanında yer alan seçili kayıttan önceki kayıda gidilmesini sağlar.
Tegsoft-next.png Sonraki Sonuçlar alanında yer alan seçili kayıttan sonraki kayıda gidilmesini sağlar.
Tegsoft-last.png Son Sonuçlar alanında yer alan son kayıdın seçilmesini sağlar.

 

 

SONUÇLAR ALANIBaşa dön

 

Arama alanında belirtilen filtreleme seçeneklerini sağlayan kayıtların görüntülendiği alandır. Bu alanda profillerin “Dahili” ve “Görünen Ad” bilgisi görüntülenir.

TANIMLAMA ALANIBaşa dön

 

Dahililer uygulaması Tanımlama alanı 5 sekmeden oluşur. Aşağıda bu sekmeler ve içerdikleri alanlar detaylı olarak belirtilmiştir.

YENI BIR DAHILI EKLEMEBaşa dön

 

Seçili dahiliye ait temel bilgilerin tanımlandığı sekmedir. Sekmenin adı eğer dahili tanımlanmışsa “Dahili” şeklinde görüntülenir. Dahili tanımı yeni yapılacaksa boş olarak gelmektedir.

Yeni bir dahili tanımlamak için İşlemler alanındaki Ekle ( Tegsoft-add.png ) düğmesi ile listede yeni bir kayıt satırı açılır. Dahilinin ana bilgilerinin tanımlanacağı alan olan Temel sekmesi aşağıdaki alanları içerir.

Alan Adı Açıklama
Dahili Telefonun kullanacağı dahili numaranın girildiği alandır.
Görünen Ad Yapılacak aramalarda Dahili için görünmesi istenen isim ya da numaranın tanımlandığı alandır.
Dış Görünen Ad Yapılacak dış aramalarda Dahili için, aranan kişinin telefonunda görünmesi istenen isim bilgisinin girildiği alandır.
Şifre Dahili numara için şifre girişinin yapıldığı alandır.
Sunucu Sistemden bir veya birden fazla sunucu olması durumunda dahili numaranın kullanacağı sunucunun belirlendiği alandır. Bu alandaki bilgiler, Sunucu Ayarları ekranında tanımlanmış olan sunucu bilgilerinden gelmektedir.
Agent PC Müşteri temsilci softphone veya IP telefon kullanmakta ise müşteri temsilcisinin işlem yaptığı bilgisayara ait IP Adresinin girildiği alandır.
Profil Dahilinin yapacağı aramalarda kullanacağı çıkış yetkisinin (profilin) tanımlandığı alandır.
Telefon Tipi Fiziki olarak dahilinin bağlı olduğu telefonunda tipinin seçildiği alandır. Sistemde tanımlanmış olan telefon tipleri arasından seçim yapılır.
Telefon MAC Adress Fiziksel olarak telefonun arkasında yazan ya da telefonun ara yüzüne girerek ulaşılabilen MAC adresinin girildiği alandır.
Posta Kutusu Çağrı Yönlendirme sekmesi içerisinde ulaşılamadığında posta kutusu yönlendirmesi tanımlı ise, bu posta kutusunda bulunan kayıtların gönderileceği e-posta adresi tanımlanır.
Hesap Kodu Çıkış yaparken kullanılacak olan kod tanımlanır.
Şifresiz Arama Seçili ise hesap koduna bakmadan aramalar hesap kodu sorulmadan yapılır.
Durum
Notlar Dahili tanımlaması için kullanıcı tarafından eklenmek istenen ek notların girildiği alandır.
No

ÇAĞRI İŞLEMLERIBaşa dön

 

Alan Adı Açıklama
Çalma Süresi Gelen çağrının çaldırma süresinin belirlendiği alandır.
Çağrı Bekletme Dahili için çağrı bekletme özelliğinin olup olmayacağının belirlendiği alandır.
Otomatik Cevaplama Dahili için çağrının otomatik cevaplama özelliğinin aktif olup olmayacağının belirlendiği alandır.
Ses Kayıt için Önek Dahili üzerinden yapılan çağrıların ses kaydı için ön ek bilgisinin girildiği alandır.
Gelen Arama Ses Kaydı Dahiliye gelen aramalar için ses kayıt işleminin nasıl yapılacağının belirlendiği alandır.
Giden Arama Ses Kaydı Dahiliden giden aramalar için ses kayıt işleminin nasıl yapılacağının belirlendiği alandır.
Dahili Grubu(1 veya 3 gibi) Dahilinin içinde yer alacağı grup numarasının atandığı alandır.
Çağrı Çekme Grubu(1 veya gibi) Dahilinin çağrı çekebileceği dahili gruplarının tanımlandığı alandır.
Arayabileceği Grup(1 veya 3 gibi) Dahiliden arama yapılabilecek dahili gruplarının tanımlandığı alandır.
Kısa numara Dahilinin kısa numarasının tanımlandığı alandır.

 

 

GELIŞMIŞBaşa dön

 

Alan Adı Açıklama
Davet Yenileme Davet yenileme aktif olur.
Kapalı
DTMF Tipi Sistemde tanımlı olarak gelen DTMF tiplerinden uygun olanı seçilir.
Acil Çağrı CLID Yapılacak acil aramalarda görünmesi istenen numara bilgisi girilir.
Tip Sistem tarafından tanımlanmış olarak gelir. Dahili ihtiyacına göre gerekli atamaları yapar.
Nat Seçili ise bu dahili için nat devrededir.
IP Telefonun bulunduğu ip adresi gerekli durumlarda girilebilir.
Port Haberleşmenin sağlanacağı port bilgisi girilir.
Değerlendirme Değerlendirme aktif olur.
Kodlamalar Kullandığı ses kodları bu alanda tanımlanır.

 

 

DINLEMEYE YETKILI OLDUKLARI / SEÇILI DAHILI ÜZERINDE YETKISI OLANLARBaşa dön

 

Dinlemeye yetkili oldukları

Seçili dahilinin dinlemeye yetkili olduğu dahilileri belirlemek için Dinlemeye yetkili oldukları / Seçili dahili üzerinde yetkisi olanlar sekmesine tıklanır. Bu sekmede Atanmamış ve Atanmış adı altında iki ayrı liste bulunur. Atanmamış listesinde seçili dahilinin dinlemeye yetkili olabileceği dahililer listelenir. Atanmış listesinde ise seçili dahilinin dinlemeye yetkisi olduğu dahililer listelenir.

Dinlemeye yetkili oldukları dahilileri ekleme

“Atanmamış” listesinden dahilinin dinlemeye yetkili olduğu dahili seçilir ve ardından Aktar ( Tegsoft-box-add.png ) düğmesi tıklanarak işlem tamamlanır.

Not : Eğer “Atanmamış” listesinde yer alan tüm dahililer tek seferde seçili dahiliye dinleme yetkisi verilmek istenirse Tümünü Aktar ( Tegsoft-box-addall.png) düğmesine tıklanabilir.

Dinlemeye yetkili oldukları dahilileri silme

“Atanmış” listesinde yer alan dahilileri iptal edilmek istenen dahili seçilir ve ardından Geri Aktar ( Tegsoft-box-remove.png ) düğmesi tıklanarak işlem tamamlanır.

Not : Eğer “Atanmış” listesinde yer alan tüm dahililer tek seferde iptal edilmek istenirse Tümünü Geri Aktar ( Tegsoft-box-removeall.png) düğmesine tıklanabilir.

Seçili dahili üzerinde yetkisi olanlar

Seçili dahili üzerinde yetkisi olan dahilileri belirlemek için Dinlemeye yetkili oldukları / Seçili dahili üzerinde yetkisi olanlar sekmesine tıklanır. Bu sekmede Atanmamış ve Atanmış adı altında iki ayrı liste bulunur. Atanmamış listesinde seçili dahili üzerinde yetkisi olabilecek dahililer listelenir. Atanmış listesinde ise seçili dahili üzerinde yetkisi olan dahililer listelenir.

Seçili dahili üzerinde yetkisi olan dahili ekleme

“Atanmamış” listesinden seçili dahili üzerinde yetkisi olacak dahili seçilir ve ardından Aktar ( Tegsoft-box-add.png ) düğmesi tıklanarak işlem tamamlanır.

Not : Eğer “Atanmamış” listesinde yer alan tüm dahililer tek seferde seçili dahili üzerinde yetki verilecekse Tümünü Aktar ( Tegsoft-box-addall.png) düğmesine tıklanabilir.

Seçili dahili üzerinde yetkisi olan dahili silme

“Atanmış” listesinde yer alan dahilileri iptal edilmek istenen dahili seçilir ve ardından Geri Aktar ( Tegsoft-box-remove.png ) düğmesi tıklanarak işlem tamamlanır.

Not : Eğer “Atanmış” listesinde yer alan tüm dahililer tek seferde iptal edilmek istenirse Tümünü Geri Aktar ( Tegsoft-box-removeall.png) düğmesine tıklanabilir.

SESLI POSTABaşa dön

 

Dahili numara üzerinde bulunan sesli postalar bilgisayara indirilip dinlenebilir.