Tahmini okuma süresi: 8 dakika

Santral Yönetimi menüsü altında yer alan “Arama Yönlendirme” uygulamasıdır.

Arama yönlendirme uygulaması bir telefonu başka bir hedefe yönlendirme yapmak için kullanılır. Yönlendirme ‘Meşgul durumunda yönlendir’, ‘Cevapsız durumunda yönlendir’ ve ‘Her durumda yönlendir’ olmak üzere 3 farklı durumda yapılabilmektedir. Eğer telefon 3 durumda da farklı bir hedefe yönlendirilmiş ise ‘Her durumda yönlendir’ de tanımlanan hedef dikkate alınır.

Uygulama;

  • Arama yönlendirme ekleme
  • Arama yönlendirme düzenleme
  • Arama yönlendirme silme

işlemlerinin yapılmasını sağlar.

Arama Yönlendirme uygulaması standart olarak 4 alandan oluşur. Aşağıda bu alanlar ve işlevleri detaylı olarak belirtilmiştir.

ARAMA ALANIBaşa dön

 

Alan Adı Açıklama
Filtre Serbest metin girişi ile genel amaçlı arama yapılmasını sağlayan alandır. Bu alana girilen metin; dahili numara,email, profil ve not bilgileridir.
Sıralama Sıralama adı altında tanımlı olan gruplar (?) bazında filtreleme yapılmasını sağlayan alandır.
Dış Hat Dış Hat adı altında tanımlı olan gruplar(?) bazında filtreleme yapılmasını sağlayan alandır.
Profil Profil adı altında tanımlı olan gruplar(?) bazında filtreleme yapılmasını sağlayan alandır.

İŞLEMLER ALANIBaşa dön

 

Alan Adı Açıklama
Tegsoft-refresh.png Yenile Arama alanındaki kriterlere göre Sonuçlar alanının yenilenmesini sağlar.
Tegsoft-save.png Kaydet Seçili kayıt üzerinde yapılan değişikliklerin veritabanına kaydedilmesini sağlar.
Tegsoft-undo.png Geri Al Seçili kayıt üzerinde yapılan ve henüz veritabanına kaydedilmemiş değişikliklerin iptal edilmesini sağlar.
Tegsoft-add.png Ekle Tanımlama ekranında yeni bir boş kayıt açılmasını sağlar.
Tegsoft-del.png Sil Seçili olan kaydın silinmesini sağlar. Bu işlemin sonucu geri alınamaz.
Tegsoft-import-export.png Veri Aktarım İşlemleri Sonuçlar alanında yer alan kullanıcı bilgilerini Excel dosyası şeklinde dışa aktarmayı ya da bir Excel dosyasından uygulamaya kullanıcı yüklemeyi sağlar.
Tegsoft-first.png İlk Sonuçlar alanında yer alan ilk kayıdın seçilmesini sağlar.
Tegsoft-prev.png Önceki Sonuçlar alanında yer alan seçili kayıttan önceki kayıda gidilmesini sağlar.
Tegsoft-next.png Sonraki Sonuçlar alanında yer alan seçili kayıttan sonraki kayıda gidilmesini sağlar.
Tegsoft-last.png Son Sonuçlar alanında yer alan son kayıdın seçilmesini sağlar.

SONUÇLAR ALANIBaşa dön

 

Arama alanında belirtilen filtreleme seçeneklerini sağlayan kayıtların görüntülendiği alandır. Bu alanda arama yönlendirme yapılan dahilinin numara bilgisi görüntülenir.

TANIMLAMA ALANIBaşa dön

 

Arama yönlendirme uygulaması içerisinde bulunan ve arama yönlendirme tanımlaması yapılmasını sağlayan alanlar detaylı olarak belirtilmiştir.

YENI BIR YÖNLENDIRME TANIMLAMABaşa dön

 

Seçili numaraya ait temel bilgilerin tanımlandığı sekmedir. Sekmenin adı eğer numara tanımlanmışsa “Dahili/Numara” şeklinde görüntülenir.Numara tanımı yeni yapılacaksa boş olarak gelmektedir.

Yeni bir numara tanımlamak için İşlemler alanındaki Ekle ( Tegsoft-add.png ) düğmesi ile listede yeni bir kayıt satırı açılır. Numaranın ana bilgilerinin tanımlanacağı alan olan Detaylar sekmesi aşağıdaki alanları içerir.

Alan Adı Açıklama
Arayan Numara Aramayı başlatan numara formatıdır. (05055301111, 2003, 211, 3212088, XXX, 0. vb.) Boş olabilir.
Dahili / Numara Aranan numara formatıdır. (05055301111, 2003, 211, 3212088, XXX, 0. , vb.)
Dış Hat Aramanın geldiği veya çıkış yapılan dış bağlantıdır. Boş olabilir..
Profil Yönlendirme sonucunda dış arama için arama yetkisi. Boş olabilir.
E-Mail E-posta adresidir.
Meşgul Durumu Meşgul durumu için yönlendirme kuralı. Boş olabilir.
Cevap Yok Durumu Cevap yok durumu için yönlendirme kuralı. Boş olabilir.
Her durumda Her durumda yönlendirme kuralı. Boş olabilir.
Çalma süresi Tanımlı çalma süresi.
Notlar
No Sistem tarafından otomatik atanan sistem ID’sidir.

Numaraya ait tüm seçenekler belirlendikten sonra, Yeni numara ekleme işlemini tamamlamak için İşlemler alanındaki Kaydet ( Tegsoft-save.png düğmesi tıklanır.