Tahmini okuma süresi: 14 dakika

Müşteri temsilcilerinin bağlı oldukları sürede yapmış oldukları işlemler veri tabanına loglanır. MT Aktivite Raporlar menüsü altında yer alan bu verileri raporlayan uygulamadır. Bu uygulama ile belirtilen tarih aralığında ve seçilen kriterlere göre Durum Raporu, Görüşme Raporu, Müşteri Temsilcisi Bazında ve Detaylı Durum raporlarına ulaşabilir.

Uygulama standart olarak 2 alandan oluşur. Aşağıda bu alanlar ve işlevleri detaylı olarak belirtilmiştir.

KRITER ALANIBaşa dön

 

Kriter alanında, görüntülenecek olan raporun hangi kriterlerde olacağı seçilir.

Alan Adı Açıklama
Başlangıç Tarihi Seçilen tarih ve saat dahil olmak üzere sonrasındaki bilgileri gösterir.
Bitiş Tarihi Seçilen tarih ve saat hariç öncesindeki kayıtları gösterir.
Kırılım Raporu seçili formatta gruplayarak gösterir. Saatler, Günler, Aylar ve Yıllar seçimleri yapılabilir.
İşlem Tipi Tanımlı işlem tiplerinden biri seçilerek filtreleme yapılır. Giriş, Hazır Değil, Meşgul, Bekletme ve Kampanya seçimleri yapılabilir.

  • Giriş : Raporda sadece giriş / çıkış işlemlerinin gösterilmesi seçeneğidir.
  • Hazır Değil : Raporda hazır değil durumlarına ilişkin bilgilerin gösterilmesi seçeneğidir.
  • Meşgul : Müşteri temsilcilerinin meşgul oldukları işlemlerin raporlanması seçeneğidir.
  • Bekletme : Müşteri temsilcilerinin görüşme sırasında çağrıyı bekletmelerinden kaynaklanan işlemlerinin raporlanması seçeneğidir.
  • Kampanya : Müşteri temsilcilerinin kampanya çağrılarından kaynaklanan işlemlerinin raporlanması seçeneğidir.
Çağrı Kuyruğu Tanımlı çağrı kuyruklarından biri seçilerek filtreleme yapılır.
Müşteri Temsilcisi Sistemde kayıtlı olan müşteri temsilcilerinden biri seçilerek filtreleme yapılır.
Sebep Sistemde kayıtlı olan sebeplerden biri seçilerek filtreleme yapılır.
Süre Saniye cinsinden işlemin süre aralığını filtreleyen alandır.

RAPORLAR ALANIBaşa dön

 

DURUM RAPORUBaşa dön

Müşteri temsilcilerinin durumlarına ilişkin detaylı bilgiler listelenmektedir.

Alan Adı Açıklama
Müşteri Temsilcisi Sistemde kayıtlı olan ve işlem yapan müşteri temsilcisidir.
Giriş Süresi Müşteri temsilcisinin sistemde kaldığı toplam süredir. Giriş yaptıktan sonra çıkış yapana kadar geçen süre hesaplanmaktadır. Birden çok giriş çıkış yapıldıysa eğer toplam süre hesaplanır.
Hazır Değil Müşteri temsilcisinin hazır değil durumunda kaldığı süredir.
Sistem Süresi Sisteme giriş yaptıktan sonra hazır durumuna geçene kadar geçen süre ve çağrı kaçırdıktan sonra hazır durumuna geçene kadar geçen sürenin toplamıdır.
İşlem Süresi İşlem tipi Hazır Değil durumunda geçirdiği süredir.
İhtiyaç Süresi Hazır değil durumunda ihtiyaç sebebiyle kaldığı süredir.
Yemek Süresi Hazır değil durumunda yemek sebebiyle kaldığı süredir.
Toplantı Süresi Hazır değil durumunda toplantı sebebiyle kaldığı süredir.
Sistem Sorunu Hazır değil durumunda sistem sorunu sebebiyle kaldığı süredir.
Sağlık Sorunu Hazır değil durumunda sağlık sebebiyle kaldığı süredir.
İç Hizmet Hazır değil durumunda iç hizmet sebebiyle kaldığı süredir.
Eğitim Süresi Hazır değil durumunda eğitim sebebiyle kaldığı süredir.
Diğer Süre Hazır değil durumunda diğer sebeplerle kaldığı süredir.

GÖRÜŞME RAPORUBaşa dön

 

Müşteri temsilcilerinin görüşmelerine ilişkin detaylı bilgiler listelenmektedir.

Alan Adı Açıklama
Müşteri Temsilcisi Sistemde kayıtlı olan ve işlem yapan müşteri temsilcisidir.
Toplam Görüşme Müşteri temsilcisinin görüşme yaptığı toplam süredir.
Ortalama Görüşme Toplam görüşme süresinin görüştüğü çağrı sayısına oranıdır. (Toplam görüşme süresi / Toplam çağrı sayısı)
Görüşme Oranı Cevaplanan çağrı sayısının toplam çağrı sayısına oranıdır. (Cevaplanan çağrı sayısı / Toplam çağrı sayısı * 100)
Verimlilik Toplam görüşme süresinin toplam giriş süresine oranıdır. (Toplam görüşme süresi / Giriş süresi * 100)
Toplam Çağrı Toplam çağrı sayısıdır.
Gelen Arama Toplam gelen arama sayısıdır.
Dış Arama Toplam dış arama sayısıdır.
Kampanya Dahil Kampanya dahilindeki toplam dış arama sayısıdır.
Kampanya Hariç Kampanya haricindeki toplam dış arama sayısıdır.
Dahili Arama Toplam dahili arama sayısıdır.
Talep Sayısı Toplam talep sayısıdır.

MÜŞTERI TEMSILCISI BAZINDABaşa dön

 

Müşteri temsilcisi bazında detaylı bilgiler listelenmektedir.

Alan Adı Açıklama
Tarih İşlemlerin yapıldığı tarihtir.
Toplam Görüşme Müşteri temsilcisinin görüşme yaptığı toplam süredir.
Ortalama Görüşme Toplam görüşme süresinin görüştüğü çağrı sayısına oranıdır. (Toplam görüşme süresi / Toplam çağrı sayısı)
Görüşme Oranı Cevaplanan çağrı sayısının toplam çağrı sayısına oranıdır. (Cevaplanan çağrı sayısı / Toplam çağrı sayısı * 100)
Verimlilik Toplam görüşme süresinin toplam giriş sayısına oranıdır. (Toplam görüşme süresi / Giriş süresi * 100)
Toplam Çağrı Toplam çağrı sayısıdır.
Gelen Arama Toplam gelen arama sayısıdır.
Dış Arama Toplam dış arama sayısıdır.
Kampanya Dahil Kampanya dahilindeki toplam dış arama sayısıdır.
Kampanya Hariç Kampanya haricindeki toplam dış arama sayısıdır.
Dahili Arama Toplam dahili arama sayısıdır.
Talep Sayısı Toplam talep sayısıdır.

DETAYLI DURUMBaşa dön

 

Alan Adı Açıklama
Müşteri Temsilcisi Sistemde kayıtlı olan ve işlem yapan müşteri temsilcisidir.
Başlangıç Tarihi Durum değişikliğinin başlangıç tarihidir.
Bitiş Tarihi Durum değişikliğinin bitiş tarihidir.
Süre Müşteri temsilcisinin ilgili durumda kaldığı süredir.
Durum Raporu Müşteri temsilcisinin durumudur.
Sebep Müşteri temsilcisinin durumuna ait sebeptir.