Tahmini okuma süresi: 22 dakika

Tegsoft ürün gelişimi ile ilgili güncellemelere ilişkin bilgileri içermektedir.

Alan Adı Açıklama
{TARIH} RELEASE VERSION Yayınlanmış ana sürüm demektir.

 

 

20200608 RELEASE VERSIONBaşa dön

 

**YENİ ÖZELLİKBaşa dön

 

 • Answer, Mute, Unmute, Hangup API geliştirmeleri tamamlanmış Apidocs.tegsoft.com’a eklenmiştir.
 • Aktivite girişi zorunluluğu için geliştirme tamamlanmıştır. Buna göre Çağrı kuyrukları > Aktivite zorunluluğu “Evet” seçilir ise ilgili kuyruktaki müşteri temsilcisileri her çağrı için aktivite girmek zorundadır.
 • Facebook ve Whatsapp kanallarında resim /dosya / video gönderilebilmesi sağlanmıştır.
 • Bir webchat yazışmasının diğer agenta transfer edilebilmesi için geliştirme tamamlanmıştır. Kör tranfer butonu girili dahiliye transfer sağlanabilir.
 • Webchat üzerinden link gönderilebilmesi sağlanmıştır.
 • Müşteri temsilcileri yönetimi ekranına webchat kuyrukları seçimi için de alan eklenmiştir.
 • Webchat kuyrukları için Oturum Zaman Aşımı ve Müşteri Çıkış Aktivitesi eklenmelidir. Bu değerlere göre Oturum Zaman Aşımı’na dakika cinsinden değer girilir. Bu süre boyunca kuyruktaki çağrıların sessionları açık kalır.
 • Ses kaydı dinlenen-dinlenmeyen çağrıların CDR’dan dinleyen detay bilgileri ile elde edilebilmesi. Buna göre yeni eklenen CDR > Gelişmiş > “Listed by” ve “Voice record status” ile ses kaydı dinleme durumları için filtreleme sağlanabilmektedir. Listed by ile usercode girilerek ilgili kişinin dinlediği çağrılar filtrelenir. Voice record status ile dinlenmiş, dinlenmemiş ve 1’den fazla kez dinlenmiş çağrılar filtrelenebilir.
 • Müşteri temsilcisi login anında atanmış olduğu Inbound kuyruk bilgilerinin raporlanması için geliştirme sağlanmıştır. Buna göre öncelikle Parametreler > agent.createSkillAssignmentLog değeri “true” yapılmalıdır. Default değeri false’dur. Bu değer true ise agent kuyruk atama loglama devreye alınmış olur. Bunun raporu ise MT aktivite > Agent kuyruk atamaları sekmesinden alınabilir.
 • Almanca ve Rusça anons seçenekleri sisteme eklenmiştir.
 • MT aktivite >> müşteri temsilcisi bazında raporuna webchat verileri eklenmiştir.
 • Webchat kuyrukları > MT zaman aşımı süresinin karakter sınırı arttırılmıştır. (max 10 karakter)
 • Gün içinde yapılan lisans kişi arttırma/azaltma işlemlerinin servis restartı olmadan devreye girmesi için geliştirme tamamlanmıştır. Buna göre Güncelleme veya Lisans sayfasındaki “UPDATELICENSE” botunu ile direk olarak adet düzenlemesi sağlanabilir.
 • Yealink ve Cisco firmwareleri güncellenmiştir.
 • Ses kayıt arşivleme performans optimizasyonu sağlanmıştır.
 • Sadece text agent lisansı bulunan sistemlerde yeni bir telefon tipi tanımlanmıştır. Buna göre TextAgentInterface telefon tipi seçilir ise Durum panelindeki hatalı görünümün de önüne geçilir.
 • Webchat Kuyruk seçimindeki – seçeneği kaldırılmıştır.

**DÖKÜMANBaşa dön

 

 • UPGRADING CENTOS 5 TO CENTOS 7
 • SMS PROVIDER CONFIGURATON DOCUMENTS (Document name: XXXXXX Sms Configuration)
  • XXXXXX Provider adı ile değiştirilip her sağlayıcı için ayrı ayrı dökümana erişilebilir.

**HATA GİDERMEBaşa dön

 

 • Webchat’de enter ile paragraflara bölünmüş bir metin kopyala yapıştır ile gönderildiğinde alınan hata ile ilgili düzenleme sağlanmıştır.
 • MT aktivite raporunda müşteri temsilci filtresi ile ilgili sorun giderilmiştir.
 • Tegsoft Telescope veya Tegsoft portal’a girişte oluşan kullanıcı sorunu giderilmiştir.
 • Webchat Çağrı dağılım algoritması için düzenleme sağlanmıştır. Buna göre ilk önce en uzun bekleyen çağrı ilk müsait müşteri temsilcisine düşer.
 • Durum paneli ve anlık bilgilerdeki görünen agent sayısındaki hata giderilmiştir.
 • Webchat’de MT çağrı bağlama süresi için optimizasyon sağlanmıştır.
 • CDR > Kampanya sonuç kodu ile filtrelemede yaşanan hata giderilmiştir.
 • addWebchatMessage servisindeki Türkçe karakter sorunu giderilmiştir.
 • Ses kampanyasına data importunda performans optimizasyou sağlanmıştır.
 • Kampanya aramasında oluşan ACW süre problemi giderilmiştir.
 • Webchat detay raporunda alınan hata giderilmiştir.
 • Webservis ile Ses kaydı indirildiğinde oluşan kayıt arşiv tablosunda ise bulunamadı hatası giderilmiştir.
 • Kampanya Yönetimi (Ses) alanındaki Predictivemaxchannel parametresi için düzenleme sağlanmıştır.
 • Müşteri temsilcilerinin Ekle butonu ile yaşadığı real IP ekleme sorunu giderilmiştir.
 • TransferAgentToIVR servis hatası giderilmiştir.
 • Crm parametreleri anket kısmında Çoktan seçmeli menüde yaşanan hata giderilmiştir.

20200405 RELEASE VERSIONBaşa dön

 

**YENİ ÖZELLİKBaşa dön

 

 • Müşteri temsilcisi çağrıyı ilk 20 sn içersinde HOLD’a alır ise ALARM oluşması için geliştirme tamamlanmıştır. Alarm0505 tanımlaması ile ilgili özellik kullanılabilir.
 • Webchat kanalından dosya/resim/mp3 eklenebilmesi ve gönderilebilmesi

** HATA GİDERMEBaşa dön

 

 • Replikasyon tanımında yaşanan sorunlar giderilmiştir. Webservis ile ses kaydı indirildiğinde arşiv tablosuna bağlı oluşan sorun giderilmiştir.
 • Webchat yerelleştirme ile ilgili düzenlemeler
 • Predictive Outbound aramalar > Predictivemaxchannel parametresi için kontrol sağlanmıştır.
 • Arka planda webchat scriptlerinin 1’den fazla yüklenmesinin engellenmiş ve performans artışı sağlanmıştır.
 • Müşteri Webchat Kuyruk seçimindeki “—” seçeneği kaldırılmıştır.
 • Durum Paneli – M.T anlık bilgiler uyuşmazlığı giderilmiştir.
 • Müşteri temsilcilerinin ilk girişlerinde yaşadıları “Güvenli IP” sorunu giderilmiştir.
 • Arşiv tablosundan veri beslendiğinde yaşanan MT aktivite > Durum raporu sorunu giderilmiştir.
 • SMS providerlarından gelecek response için time out süresi arttırılmıştır. Bununla birlikte SMS raporlarında oluşan Tamamlanamadı sorunu giderilmiştir.

Not: Fax servisi için bundan sonraki süreçte herhangi bir geliştirme yapılmayacaktır.

 

 

2020324 RELEASE VERSIONBaşa dön


**YENİ ÖZELLİK

 

 • Arşiv hedefi unmount olması durumu için alarm tanımlanabilmesi
 • Kampanya detay excel raporuna görüşme süresinin eklenmesi
** HATA GİDERMEBaşa dön

 

 • SMS providerların SMS durum sorgusunun time out süresinin uzatılması. Böylece SMS kampanyalarındaki tamamlanmadı sorunu giderilmiştir.
 • Raporlarda zaman zaman karşılaşılan yerelleştirme sorunu giderilmiştir.
 • Arşivden gelen CDR rapor verilerinin sorgusunda bulunan hata giderilmiştir.
 • Kampanya aramalarında son durumu MT tarifeleme statüsünde olan ve kişi arama limiti dolan datanın kapatılması ile çalışma tamamlanmıştır.
 • Raporlarda yaşanan çağrı kuyruğu gelmemesi ile ilgili düzenleme sağlanmıştır.
 • WebRTC CDR Raporlarında mükerrer kayıt sorunu giderilmiştir.
 • CDR raporlarında Kaçan çağrı için MT adı verilmeyecektir. MT durum takibi Çağrı kuyruk raporları > Kuyruğa dönen çağrılar alanından kontrol edilmelidir.
 • LMS ekranlarında yaşanan kullanıcı tanımı ile ilgili hata giderilmiştir.
 • Çağrı kuyrukları > Min. Hazır Agent Kuralındaki hata giderilmiştir.
 • Arşiv kayıtları nedeniyle raporlarda oluşan UNION’a bağlı çiftleme problemi giderilmiştir.
 • Küçük çaplı performans iyileştirmeleri ve düzenlemeler

2020309 RELEASE VERSIONBaşa dön

 

** YENİ ÖZELLİKBaşa dön

 

 • Viber Messanger Entegrasyonu
 • Webchat ön tanımlı chat senaryoları
 • CDR’da ses kaydı dinlenen çağrıların filtrelenebilmesi
 • Webchat kuyruklarının aynı sistemlerde ,farklı web sitelerde URL parametrik listelenebilmesi
 • Twilio Incoming SMS
 • Whatsapp ülke kodları için telefon format düzenlenmesi
 • CDR – SESTEK – Speech To Text (Sestek konfigürasyonu gerektirir.)
 • Tıkla ara seçeneğine parametrik olarak profil seçimi eklenebilmesi (callbutton.ask_profile > true olmalıdır.)
** HATA GİDERMEBaşa dön

 

 • Proje yönetiminde çağrı kuyrukları atamasında yaşanan aksaklık için düzenleme
 • Kullanıcı yetkilendirmelerinde yaşanan karışıklık sorununun giderilmesi
 • WEBRTC dış arama yaparken yaşanan uzun süre çevriliyor durumda bekleme sorununun giderilmesi
 • WEBRTC Inbound & Outbound Çalma sesi için düzenleme
 • Çeşitli dil dönüşüm hatalarının giderilmesi
 • Arnavutluk dil dönüşüm dosyasının eklenmesi
 • CDR ve çağrıu kuyruk raporlarında yaşanan adetsel farklılıklar ile ilgili düzenlemeler
 • Raporlardaki müşteri temsilcisi ve çağrı kuyruk bilgileri için düzenleme
 • Kişi aktivite raporu SQL optimizasyonuPerformans bazında optimizasyon ve iyileştirmeler

20200210 RELEASE VERSIONBaşa dön

 

** YENİ ÖZELLİKBaşa dön

 

 • Kampanya silme yetki kontrolü
 • CDR dan excel dökümü alındığında ses kayıt dosyasının boyutunu bir sütunda gösterme
 • Kişi kayıtlarından SMS gönderme alanının yetkiye tabi olması
 • SESTEK Speech Analytics (SA) Entegrasyonu
 • SESTEK Speech Recognition (SR) Entegrasyonu
 • Dış rota üzerinde ses kayıt durdur fonksiyonu eklenmesi
 • Kampanya RTD performans iyileştirmesi
 • Webchat End-Chat butonu
 • Whatsapp/webchat’de daha önce yazışma kaydı bulunan bir kişi tekrar iletişim kurduğunda da agent karşılama yazısının gelmesi
 • Kampanya EXCEL ile data yükleme yapıldığında firma bilgisinin de güncellenebilmesi
 • Dahili register durumu hataya düşerse müşteri temsilcisi durumunun otomatik teknik soruna alınması
**DÖKÜMANBaşa dön

 

 • Java 1.7 Update Dökümanının güncellenmesi
** HATA GİDERMEBaşa dön

 

 • Ses kayıtlarında grafikleri sorunun giderilmesi
 • Gelen aramalar sayfasında “Ses kayıt başlat” ve “Hesap kodu gerektirir” checkboxlarının İngilizce isimleri için düzenleme
 • WebRTC NAT tanımı için gerekli kontrollerin sağlanması
 • Webchat raporunda detay sekmesinde farklı günlerde yazışma sağlamış aynı kişi için geçmiş tün bilgilerin görüntülenebilmesi
 • Webchat detay raporunda excelde CONTID boş olan kayıtlar için düzenleme
 • TMP Dizinin browse edilebilirliğinin güvenlik gereği kapatılması
 • Kullanıcı yetki karmaşıklığı sorununun giderilmesi

20200106 RELEASE VERSIONBaşa dön

 

** YENİ ÖZELLİKBaşa dön

 

 •    ZOHO Click & Dial entegrasyonu !
 •    Lisans yapı değişikliği. Bu geliştirme ile artık çoklu lisans tanımlanabilme yapılabilmektedir.
 •    Facebook’a telefon ve e-mail ile  register olabilme
 •    Proje yönetimi alanında kampanyalar için kampanya grubu filtresinin eklenmesi
**DÖKÜMANBaşa dön

 

 • ZOHO ( Click & Dial ) Entegrasyonu
** HATA GİDERMEBaşa dön

 

 • Konferans modül yavaşlığının giderilmesi
 • İngilizce yerelleştirme için düzenlemeler
 • Kampanyada tanımlı taşan kuyruğuna yönlendirilen çağrının CDR raporlarında hangi kuyruğa yönlendirildiği  ve kuyrukta ne kadar beklediği bilgisi ile ilgili düzenleme
 • Webchat yazışmasında mükerrer oluşan kişi kartı için düzenleme
 • Tarifelenmiş görevlerdeki yetkili kullanıcı sorununun giderilmesi
 • Hazır değil durumlarında çağrı gelmesi
 • Çağrı kuyruk raporu ile CDR müşteri temsilcisi Cevaplanan adetleri için kontrol ve düzenleme
 • Masa telefonu ile yapılan dış aramalarda yaşanan rapor sorunu için düzenleme
 • Molada Inbound çağrı gelmesi sorununun giderilmesi
 • CDR raporlarında boş gelen  Müşteri temsilci adı için düzenleme
 • Kuyrukta olmayan müşteri temsilcisine ilgili kuyruktan çağrı düşmesi sorununun giderilmesi
 • Webphone üzerinde yapılan seri tıklamalar ile oluşan sorunun giderilmesi
 • Hazırda iken çalınan çağrı kaçırma hatası ile ilgili düzenleme
 • agentCall fonksiyonu konferans aramada yaşanan IDLE durumu için düzenleme
 • Son görüşülene aktar seçeneği ile CDR oluşan kayıtların sadece gelen arama filtresi ile listelenebilir olması. Herhangi bir kuyruk raporuna yansımaması .
 • Proje yönetimi filtre alanı ile ilgili düzenleme

20191225 RELEASE VERSIONBaşa dön

 

**YENİ ÖZELLİKBaşa dön

 

 • Aynı donanım üzerinde oluşan aktif çağrı adedi performans artışı sayesinde 4 kata kadar artış !
 • Tegsoft Centos 7 DVD kurulumu
 • Her mola tipi için kişi limitinin sınırlandırılabilir olması
 • “Telefon Numarası Görme” yetkisine sahip olmayan kullanıcıların CDR raporlarında ve diğer tüm alanlarda numara görme engelinin olması
 • Birden fazla numarası olan firmalarda combobox ile çıkış hattı seçilmesi
 • Öncelikle Webchat SL değeri olmak üzere webchat raporunun içerik olarak geliştirilmesi
 • WEBRTC isim bazlı dahili grupları için geliştirme
 • Durum paneli kampanya ekranının kuyruk ekranında olduğu gibi tıklama ile açılabilir olması
**DÖKÜMANBaşa dön

 

 • Tegsoft Centos 7 DVD kurulumu
 • Facebook Entegrasyonu
 • Whatsapp Entegrasyonu
 • Ses kalite sorunlarının analiz edilmesi
** HATA GİDERMEBaşa dön

 

 • Whatsapp entegrasyon sürecinde iyileştirmeler
 • CDR raporunda kuyruk bilgisi ve MT kapandı loglanmış ancak MT adı olmayan çağrılar için düzenleme
 • Konferans modül yavaşlığı için düzenleme
 • transferAgentToIVR servisi için düzenleme
 • Tarifelenmiş görevler boş gelen rapor maillleri için düzenleme

20190918 RELEASE VERSIONBaşa dön

 

 • Webchat alarm mailllerinin oluşturuldu.
 • Click-View raporlama toolu Tegsoft entegrasyonu
 • CDR raporları > Gelişmiş alanına Time_begin , Time_end seçeneği eklendi. Buna göre ilgili tarihler için sadece bu saat aralığındaki veriler raporlanabilir.
 • Assist sms provider entegrasyonu
 • Durum paneline çalıyor anı kırmızı renk olarak eklendi.
 • Mobildev jar güncellendi. Böylece 160 karakterden fazla sms atılabilir duruma gelmiştir.
 • Ses dosyaları için maksimum sınırının arttırıldı. (max. değer 200MB olabilir. )
 • Numara tuşlanarak arama yapıldığında CDR’da MT ismi görünmemesine sebep olan bir sorun giderildi.
 • VPOS aramaları ile ilgili kapsamlı bir düzenleme sağlandı ve bug’lar giderildi.
 • ## ile çağrı aktarılmak istediğinde çağrının kapanması sorunu giderildi.
 • Kişi aramalarında dahil olmadığı grup seçiminde kullanılan ikinci alan için düzenleme sağlandı.
 • Gelen aramalar menüsündeki ses kayıt başlat seçeneği İngilizce yerelleştirmesi için düzenleme sağlandı.
 • Preview kampanyada çağrı tarifelendiğinde CDR kaydında sonuç olarak “Başarısız” yazması durumu düzeltildi.
 • Müşteri temsilcileri yönetimi > Profil seçim alanının seçilebilir profiller listelenmesi için düzenleme sağlandı.
 • Agent tanımlı olduğu kuyruktan çıkarltıldığı halde daha önceden tanımlı olduğu kuyruktan çağrı alması sorunu giderildi.
 • Entegrasyon parametrelerinde dış link açmaması sorunu giderildi.
 • Kuyruk uyarı tanımları için düzenleme sağlandı.
 • Talep /şikayet oluşturma ile ilgili birkaç sorun giderildi.
 • Mükerrer FAX sorunu giderildi.
 • Agent hazır değil durumlarında manuel arama başlattığında keep not ready tanımlı olmasına rağmen hazıra geçmesi sorunu giderildi.
 • Hylafax’da bilgilendirme maili ulaşmaması sorunu giderildi.
 • Kaçan kampanyada arama tipi ön izlemeli olmasına rağmen arama yapmaması sorunu giderildi.
 • Webchat yazma alanı ile ilgili düzenleme sağlandı.
 • Talepler ekranı ilk açılışında kapalı olan taleplerin de görünmesi sorunu giderildi.
 • Küçük çaplı performans iyileştirmeleri ve düzeltmeler.

20190624 RELEASE VERSIONBaşa dön

 

 • ACD tuşlama ile Tegsoft web arayüz olmadan Müşteri temsilcisi login olabilir ve çağrı alabilir durumdadır. Gerekli tuşlama kodu bilgilerini Sunusu ayarları > Özellik kodları alanında görebilirsiniz.
 • Çağrı Kuyruk Raporlarında Müşteri Temsilcisi Özet raporunda günler kırılımı , Aylar kırılımı ile Kuyruğa Dönen Çağrılar toplamı için düzenleme sağlanmıştır.
 • CDR raporunda müşteri temsilcisi boş gelme sorunu giderilmişir.
 • DataPrivoder; getdata ile CDR kayıtları listelendiğinde bozulan UNIQUEID formatı için düzenleme sağlanmıştır.
 • Kampanyada data ulaşılamadı statüsüne çekildiğinde oluşan hata giderilmiştir.
 • LG 98 seri auto provisioning eklenmiştir.
 • Cisco 6941 rehber fonksiyonu için düzenleme sağlanmıştır.
 • Sunucu değişikliği prosedürü oluşturulmuştur. Sunucu taşıma işlemleri Bilgi Bankasına eklenen bu prosedür baz alınarak gerçekleştirilmelidir.
 • agentHangup sevisi webphone aramaları için düzenleme sağlanmıştır.
 • agentHangupWithVariables servisinde SCHEDULE değeri ile tarifeleme yapılabilmesi sağlanmıştır.
 • Cisco 88XX 78XX auto provisioning eklenmişir.
 • Görüşmeli transferde transfer edilecek numara cevap vermediğinde verilen uyarı için düzenleme sağlanmıştır.
 • MT Santral dışı MT yerleri menüsü iptal edilmiştir. Bunun yerine Dahili içindeki Dış bağlantı alanı kullanılmalıdır.
 • Cdr Raporunda Kuyruk Durumu filtresinde “Kuyrukta Temsilci Kalmadı” için düzenleme sağlanmıştır.
 • Kişi Gruplarında Şehir seçimi için düzenleme sağlanmıştır.
 • Tegsoft çağrı yönlendirme sorunu giderilmiştir.
 • Küçük çaplı performans iyileştirmeleri ve düzeltmeler.