Estimated reading time: 4 min

Tegsoft sunucusuna GSHDSL veya Metro Ethernet bağlantı yöntemleri ile ilave bağlantılar tanımlanması gerekebilir.

SUNUCU ÜZERINDE SADECE 1 NETWORK KARTI OLMASI DURUMUTo Top

 

Aşağıdaki prosedür için gerekli olan ön koşullar,

  • eth0 (1. network kartı) yerel ağa fiziksel olarak bağlı olmalıdır.
  • Router (metro ethernet veya g.shdsl) yerel ağa fiziksel olarak bağlı olmalıdır.
  • Sunucuya verilecek ip adresinin 91.188.245.2 olduğu varsayılmıştır. Bu bilgi hattı tedarik eden firmadan temin edilerek aşağıdaki işlemler tedarik edilen IP adresi ile yapılmalıdır.
  • Sunucuya verilecek netmask adresinin 255.255.255.252 olduğu varsayılmıştır. Bu bilgi hattı tedarik eden firmadan temin edilerek aşağıdaki işlemler tedarik edilen IP adresi ile yapılmalıdır.
  • Sunucuya verilecek gateway adresinin 91.188.245.1 olduğu varsayılmıştır. Bu bilgi hattı tedarik eden firmadan temin edilerek aşağıdaki işlemler tedarik edilen IP adresi ile yapılmalıdır.
Sunucuya SSH ile, veya klavye monitör bağlayıp ekrandan giriş yaptıktan sonra,
echo > /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0\:0
echo DEVICE=eth0:0 >> /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0\:0
echo BOOTPROTO=static >> /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0\:0
echo ONBOOT=yes >> /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0\:0
echo NETMASK=255.255.255.252 >> /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0\:0
echo IPADDR=91.188.245.2 >> /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0\:0

cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0\:0 

---Görülen-----
DEVICE=eth0:0
BOOTPROTO=static
ONBOOT=yes
NETMASK=255.255.255.252
IPADDR=91.188.245.2
--------------------------
service network restart

ping 91.188.245.1 (GW IP Adresi)

route add -net 91.188.194.0/24 gw 91.188.245.1

echo route add -net 91.188.194.0/24 gw 91.188.245.1 >> /etc/rc.local

Yapılan routing tanımları “service network restart” yapılır ise kaybolacaktır. Eğer böyle bir işlem yapılır ise,

route add -net 91.188.194.0/24 gw 91.188.245.1

tekrar çalıştırılmalıdır.

 

SUNUCU ÜZERINDE BIRDEN FAZLA NETWORK KARTI OLMASI DURUMUTo Top

 

Aşağıdaki prosedür için gerekli olan ön koşullar,

  • eth1 (2. network kartı) ile tedarik edilen, router (metro ethernet veya g.shdsl) yerel ağdan farklı bir ağda fiziksel olarak birleştirilmiş olmalıdır.
  • Sunucuya verilecek ip adresinin 91.188.245.2 olduğu varsayılmıştır. Bu bilgi hattı tedarik eden firmadan temin edilerek aşağıdaki işlemler tedarik edilen IP adresi ile yapılmalıdır.
  • Sunucuya verilecek netmask adresinin 255.255.255.252 olduğu varsayılmıştır. Bu bilgi hattı tedarik eden firmadan temin edilerek aşağıdaki işlemler tedarik edilen IP adresi ile yapılmalıdır.
  • Sunucuya verilecek gateway adresinin 91.188.245.1 olduğu varsayılmıştır. Bu bilgi hattı tedarik eden firmadan temin edilerek aşağıdaki işlemler tedarik edilen IP adresi ile yapılmalıdır.

Sunucu IP Değişikliği sayfasında anlatıldığı gibi network ayarlarına girilerek sunucunun eth1 network kartına sadece IP adresi ve NETMASK değerleri girilir. Gateway bilgisi girilmez.

Yukarıdaki işlemler bittikten sonra,

ifup eth1

ping 91.188.245.1 (GW IP Adresi)

route add -net 91.188.194.0/24 gw 91.188.245.1

echo ifup eth1 >> /etc/rc.local

echo route add -net 91.188.194.0/24 gw 91.188.245.1 >> /etc/rc.local

Yapılan routing tanımları “service network restart” yapılır ise kaybolacaktır. Eğer böyle bir işlem yapılır ise,

ifup eth1
route add -net 91.188.194.0/24 gw 91.188.245.1

tekrar çalıştırılmalıdır.


Cookies are used on this website to provide you with better service. For detailed information about cookies, you can review the text of the law on the protection of personal data.
✖️