Estimated reading time: 5 min

Saat Dilimi GüncellemesiTo Top

 

Saat dilimi ile ilgili zaman zaman farklı ülkeler / bölgeler için değişiklikler olmaktadır. Bu değişiklikler TEGSOFT sistemini 3 farklı noktada etkilemektedir.

 1. Sunucu sistemi (CDR, Ses kayıt dosya oluşumu, Yedekleme zamanları vb.)
 2. Tegsoft ekranlarında yer alan faaliyetlerin işlendiği gösterildiği veritabanı zaman tanımları
 3. Uç birimlerde gösterilen kaydedilen zaman / saat (telefonlar, gateway cihazları vb.)

Sunucu sistemi ve ekranlar ile ilgili düzenlemeler imkan dahilinde daha hızlı çözüm üretilebildiği için güncelleme ile çözülmekle beraber uç birimler için firmware vb. beklenmesi gerekmektedir. Bu bağlamda sorunsuz bir saat dilimi değişimi geçirmek ve en az etkilenmek için aşağıdaki adımların tatbik edilmesi beklenmektedir. Bu adımlar sunucu sistmeinin saat bilgilerinin güncellenmesini sağlayacaktır. Telefonlar için ise zaman dilimi ayarlarını değiştirmek gerekecektir.

SUNUCU SİSTEMİ VE EKRANLAR İÇİN DÜZENLEME KOMUTLARI (AŞAĞIDAN SATIR SATIR KOPYALANARAK ÇALIŞTIRILMALIDIR)

 

rpm -Uvh "http://www.tegsoft.com/resources/tzdata.el5.x86_64.rpm"
rpm -Uvh "http://www.tegsoft.com/resources/tzdata-java.el5.x86_64.rpm"
rm -rf /etc/localtime.bak
cp /etc/localtime /etc/localtime.bak
rm -rf /etc/localtime

ln -s /usr/share/zoneinfo/Europe/Istanbul /etc/localtime

/root/tegsoft_fixdate.sh

killall java
killall java
killall java
java: no process killed yazana kadar devam

service tegsoft_db stop
service tegsoft_db stop
service tegsoft_db stop
SQL1032N No start database manager command was issued. SQLSTATE=57019 yazana kadar devam

reboot

ÖRNEK BİR ÇIKTI AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 

[[email protected] ~]#
[[email protected] ~]#
[[email protected] ~]#
[[email protected] ~]# rpm -Uvh "http://www.tegsoft.com/tzdata.el5.x86_64.rpm"
Retrieving http://wwww.tegsoft.com/tzdata.el5.x86_64.rpm
Preparing...        ########################################### [100%]
  1:tzdata         ########################################### [100%]

[[email protected] ~]# rpm -Uvh "http://www.tegsoft.com/tzdata-java.el5.x86_64.rpm"
Retrieving http://www.tegsoft.com/tzdata-java.el5.x86_64.rpm
Preparing...        ########################################### [100%]
  1:tzdata-java      ########################################### [100%]
[[email protected] ~]# rm -rf /etc/localtime.bak
[[email protected] ~]# cp /etc/localtime /etc/localtime.bak
[[email protected] ~]# rm -rf /etc/localtime
[[email protected] ~]#
[[email protected] ~]# ln -s /usr/share/zoneinfo/Europe/Istanbul /etc/localtime
[[email protected] ~]#
[[email protected] ~]# /root/tegsoft_fixdate.sh
20 Oct 15:41:45 ntpdate[12307]: adjust time server 91.189.89.199 offset -0.001691 sec
[[email protected] ~]#
[[email protected] ~]#
[[email protected] ~]# killall java
[[email protected] ~]# killall java
[[email protected] ~]# killall java
[[email protected] ~]# killall java
[[email protected] ~]# killall java
[[email protected] ~]# killall java
[[email protected] ~]# killall java
java: no process killed
[[email protected] ~]#
[[email protected] ~]# service tegsoft_db stop
Stopping Tegsoft Database Service (DB2):
DB20000I The FORCE APPLICATION command completed successfully.
DB21024I This command is asynchronous and may not be effective immediately.

DB20000I The FORCE APPLICATION command completed successfully.
DB21024I This command is asynchronous and may not be effective immediately.

SQL1064N DB2STOP processing was successful.

[[email protected] ~]#
[[email protected] ~]#
[[email protected] ~]# service tegsoft_db stop
Stopping Tegsoft Database Service (DB2):
SQL1032N No start database manager command was issued. SQLSTATE=57019
SQL1032N No start database manager command was issued. SQLSTATE=57019
SQL1032N No start database manager command was issued.

[[email protected] ~]# reboot

Broadcast message from root (pts/8) (Thu Oct 20 15:43:10 2016):

The system is going down for reboot NOW!
[[email protected] ~]#
[[email protected] ~]#
[[email protected] ~]#
[[email protected] ~]# Connection to 192.168.47.201 closed by remote host.
Connection to 192.168.47.201 closed.

 

TELEFON VB. UÇ BİRİMLER İÇİN

 

Bu işlemlerden sonra telefonlar için zaman dilimi +2 / +3 / -2 vb. ayarlanarak telefon üzerinde de doğru saatin görülmesi sağlanmalıdır.


Cookies are used on this website to provide you with better service. For detailed information about cookies, you can review the text of the law on the protection of personal data.
✖️