Estimated reading time: 11 min

DHCP AyarlarıTo Top

 

DHCP Ayarları IP telefonların otomatik ayarlayabilmesi için DHCP sunucuda ayarlar yapılması gerekmektedir. Konfigürasyonlar başlığı altında yapılması gereken ayarlar açıklanmıştır. Başlık halinde marka model belirtilmemiş sunucularda üretici talimatlarına göre yapılması gereken ayarları ifade etmektedir. Zaman içersinde deneyimlenmiş farklı marke ve model DHCP sunucuları için yapılmış olan ayarlara ve uygulanmış talimatlara başlıklar halinde yer verilecektir.

KONFIGÜRASYONLARTo Top

TFTP Server IP – Option 66 VOIP Server IP – Option 150

 

ADSL MODEM DHCP SERVERTo Top

Bilinen hiç bir adsl modem üzerinde yukarıda konfigürasyonlar başlığı altnda belirtilen option (seçenek) ayarlama imkanına rastlanmamıştır. Eğer imkan var ise modem üzerinde yer alan DHCP server kapatılmalı ve Tegsoft DHCP Server başlığı altında yer alan işlemler yapılmalıdır.

 

CISCO DHCP SERVERTo Top

 

MICROSOFT DHCP SERVERTo Top

 

TEGSOFT DHCP SERVERTo Top

 

Tegsoft sunucusu üzerinde DHCP server hizmeti kurulu değildir. Öncelikle kurulması gerekir. Aşağıdaki talimatlar ile hizmet internet erişimi sayesinde kurulur. Kurulum sonrasında gerekli ayarlar tamamlanır ve devreye alınır. Ayrıca devre dışı bırakmak için de talimatlara yer verilmiştir.

KURULUMTo Top

yum -y install dhcp

 

Aşağıdaki şekilde çıktılar oluşmalıdır.

Loaded plugins: fastestmirror
Loading mirror speeds from cached hostfile
* base: ftp.linux.org.tr
* extras: ftp.linux.org.tr
* updates: ftp.linux.org.tr
Setting up Install Process
Resolving Dependencies
--> Running transaction check
---> Package dhcp.x86_64 12:3.0.5-33.el5_9 set to be updated
--> Finished Dependency Resolution

Dependencies Resolved

================================================================================================================================================================================
Package                Arch                  Version                       Repository               Size
================================================================================================================================================================================
Installing:
dhcp                 x86_64                 12:3.0.5-33.el5_9                  base                 890 k

Transaction Summary
================================================================================================================================================================================
Install    1 Package(s)
Upgrade    0 Package(s)

Total download size: 890 k
Downloading Packages:
dhcp-3.0.5-33.el5_9.x86_64.rpm                                                              | 890 kB   00:00  
warning: rpmts_HdrFromFdno: Header V3 DSA signature: NOKEY, key ID e8562897
base/gpgkey                                                                       | 1.5 kB   00:00  
Importing GPG key 0xE8562897 "CentOS-5 Key (CentOS 5 Official Signing Key) " from /etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-5
Running rpm_check_debug
Running Transaction Test
Finished Transaction Test
Transaction Test Succeeded
Running Transaction
 Installing   : dhcp                                                                           1/1 

Installed:
 dhcp.x86_64 12:3.0.5-33.el5_9                                                                         

Complete!

AYARLARIN YAPILMASITo Top

 

Ayarların bulunduğu dosyanın içeriği aşağıdaki örneğe göre düzenlenmelidir.

vi /etc/dhcpd.conf

 

Örnek ayarlarda yer alan IP adresleri aşağıdaki tabloya göre değiştirilmelidir.

Ağ Adresi

192.168.2.0

Ağ Maskesi

255.255.255.0

Modem/GW/Internete çıkış IP adresi

192.168.2.1

Alan adı

tegsoft.com

Tegsoft Server IP

192.168.2.201

IP Dağıtım Aralığı

192.168.2.50 – 192.168.2.200

 

 

Yukarıda tabloda belirtilen değerler kullanılmakta olan ağ değerlerine göre düzenlenmelidir. Ancak sadece yukarıda belirtilen ifadeler değiştirilmelidir. Diğer herhangi bir metinde değişiklik yapılmamalıdır.

ddns-update-style interim;
ignore client-updates;

option option-150 code 150 = ip-address;
option option-66 code 66 = ip-address;

subnet 192.168.2.0 netmask 255.255.255.0 {
option routers      192.168.2.1;
option subnet-mask    255.255.255.0;

 option nis-domain    "tegsoft.com";
option domain-name    "tegsoft.com";
option domain-name-servers  192.168.2.201;

 option ntp-servers       192.168.2.201;
option nntp-server  192.168.2.201;
option time-offset       -7200;

 option ip-forwarding off;

 option option-150 192.168.2.201;
option option-66 192.168.2.201;
option tftp-server-name    "192.168.2.201";
next-server  192.168.2.201;

 range dynamic-bootp 192.168.2.50 192.168.2.200;
default-lease-time 21600;
max-lease-time 43200;
}

DEVREYE ALMATo Top

 

/etc/rc.d/init.d/dhcpd restart
chkconfig dhcpd on

 

DEVRE DIŞI BIRAKMATo Top

 


/etc/rc.d/init.d/dhcpd stop
chkconfig dhcpd off

Cookies are used on this website to provide you with better service. For detailed information about cookies, you can review the text of the law on the protection of personal data.
✖️