Estimated reading time: 4 min

PMS sistemleri Tegsoft alt yapısına http protokolü ile komutlar iletebilirler. Bu komut sistemine erişim için kullanılacak URL formatı aşağıdaki şekildedir.

http://TEGSOFT_SERVERIP/Tobe/app/ApplicationServletexternalService=PMS&usercode=USERCODE

&clearpassword=PASSWORD&EXTEN=ODA_NUMARASI&EXTID=ODA_ID&ROOMSTATUS=ODA_DURUMU

&CALLERID=KONUK_ADI&LANGUAGE=KONUK_DIL

 

  • TEGSOFT_SERVERIP: adresi Tegsoft sisteminin kurulu olduğu (192.168.47.207, 10.45.119.21 gibi) sunucuya ait adrestir.

  • usercode: Webservice çağırma yetkisine sahip kullanıcı kodu

  • password, passwordaes veya clearpassword: Kullanıcı şifresi alanıdır.

  • ODA_NUMARASI: Oda için tahsis edilmiş dahili telefon numarasıdır. 1003, 1007 vb. Komutun düzgün çalışması için ODA_ID veya ODA_NUMARASI bildirmek zorunludur. Eğer her ikisi de parametre olarak bildirilir ise ODA_ID dikkate alınır.

  • ODA_ID: Oda için tahsis edilmiş dahili telefon numarasının tekil numarasıdır. ad020c35-8e6d-48da-b977-7ff79b39ae1e, b4631d31-da9d-4621-b0bb-e7f0b5dc9e43 vb. Komutun düzgün çalışması için ODA_ID veya ODA_NUMARASI bildirmek zorunludur. Eğer her ikisi de parametre olarak bildirilir ise ODA_ID dikkate alınır.

  • ODA_DURUMU: Atanacak yeni oda durum kodudur. Eğer bu parametre belirtilir ise sistem oda durumunu değiştirir.

  • KONUK_ADI: Telefon üzerinde gösterilmesi istenen konuk adıdır. Eğer bu parametre belirtilir ise sistem dahili ismini değiştirir.

  • KONUK_DIL: Telefon üzerinde yer alan metinlerin dil ayarıdır. Eğer bu parametre belirtilir ise sistem dahili dilini değiştirir.

       Aşağıda örneklere yer verilmiştir. 

 

http://192.168.47.201/Tobe/app/ApplicationServlet?externalService=PMS&usercode=test&clearpassword=test123&EXTEN=1005&ROOMSTATUS=Check-out

 

http://192.168.47.201/Tobe/app/ApplicationServlet?externalService=PMS&usercode=test&clearpassword=test123&EXTEN=1005&ROOMSTATUS=Check-in&CALLERID=Ahmet Asman&LANGUAGE=tr

 

http://192.168.47.201/Tobe/app/ApplicationServlet?externalService=PMS&usercode=test&clearpassword=test123&EXTEN=1005&ROOMSTATUS=Clean&CALLERID=Bistovan Germinos&LANGUAGE=ru

 

http://192.168.47.201/Tobe/app/ApplicationServlet?externalService=PMS&usercode=test&clearpassword=test123&EXTEN=1005&CALLERID=Bervie Hediser&LANGUAGE=de

 

Belirtilen formatta eğer URL çağrılır ise XML formatında bir cevap alınır. Cevap örneklerine aşağıda yer verilmiştir.

 


    PMS
    ERROR
    < code >NOPASSWORD
    Authantication is required. INVALID USERCODE OR PASSWORD


    PMS
    OK
    < code >NOERROR
    PMS Functions DONE.