Estimated reading time: 4 min

PMS sistemleri Tegsoft alt yapısına http protokolü ile komutlar iletebilirler. Bu komut sistemine erişim için kullanılacak URL formatı aşağıdaki şekildedir.

http://TEGSOFT_SERVERIP/Tobe/app/ApplicationServletexternalService=PMS&usercode=USERCODE

&clearpassword=PASSWORD&EXTEN=ODA_NUMARASI&EXTID=ODA_ID&ROOMSTATUS=ODA_DURUMU

&CALLERID=KONUK_ADI&LANGUAGE=KONUK_DIL

 

  • TEGSOFT_SERVERIP: adresi Tegsoft sisteminin kurulu olduğu (192.168.47.207, 10.45.119.21 gibi) sunucuya ait adrestir.

  • usercode: Webservice çağırma yetkisine sahip kullanıcı kodu

  • password, passwordaes veya clearpassword: Kullanıcı şifresi alanıdır.

  • ODA_NUMARASI: Oda için tahsis edilmiş dahili telefon numarasıdır. 1003, 1007 vb. Komutun düzgün çalışması için ODA_ID veya ODA_NUMARASI bildirmek zorunludur. Eğer her ikisi de parametre olarak bildirilir ise ODA_ID dikkate alınır.

  • ODA_ID: Oda için tahsis edilmiş dahili telefon numarasının tekil numarasıdır. ad020c35-8e6d-48da-b977-7ff79b39ae1e, b4631d31-da9d-4621-b0bb-e7f0b5dc9e43 vb. Komutun düzgün çalışması için ODA_ID veya ODA_NUMARASI bildirmek zorunludur. Eğer her ikisi de parametre olarak bildirilir ise ODA_ID dikkate alınır.

  • ODA_DURUMU: Atanacak yeni oda durum kodudur. Eğer bu parametre belirtilir ise sistem oda durumunu değiştirir.

  • KONUK_ADI: Telefon üzerinde gösterilmesi istenen konuk adıdır. Eğer bu parametre belirtilir ise sistem dahili ismini değiştirir.

  • KONUK_DIL: Telefon üzerinde yer alan metinlerin dil ayarıdır. Eğer bu parametre belirtilir ise sistem dahili dilini değiştirir.

       Aşağıda örneklere yer verilmiştir. 

 

http://192.168.47.201/Tobe/app/ApplicationServlet?externalService=PMS&usercode=test&clearpassword=test123&EXTEN=1005&ROOMSTATUS=Check-out

 

http://192.168.47.201/Tobe/app/ApplicationServlet?externalService=PMS&usercode=test&clearpassword=test123&EXTEN=1005&ROOMSTATUS=Check-in&CALLERID=Ahmet Asman&LANGUAGE=tr

 

http://192.168.47.201/Tobe/app/ApplicationServlet?externalService=PMS&usercode=test&clearpassword=test123&EXTEN=1005&ROOMSTATUS=Clean&CALLERID=Bistovan Germinos&LANGUAGE=ru

 

http://192.168.47.201/Tobe/app/ApplicationServlet?externalService=PMS&usercode=test&clearpassword=test123&EXTEN=1005&CALLERID=Bervie Hediser&LANGUAGE=de

 

Belirtilen formatta eğer URL çağrılır ise XML formatında bir cevap alınır. Cevap örneklerine aşağıda yer verilmiştir.

 


    PMS
    ERROR
    < code >NOPASSWORD
    Authantication is required. INVALID USERCODE OR PASSWORD


    PMS
    OK
    < code >NOERROR
    PMS Functions DONE.

Cookies are used on this website to provide you with better service. For detailed information about cookies, you can review the text of the law on the protection of personal data.
✖️